Workflow

teamassistant

Nástroj pre definíciu a automatizáciu procesov, ich monitorovanie, efektívnejšie riadenie a následnú optimalizáciu.

Výhody:

  • Jednoduchosť
  • Univerzálnosť
  • Nízke investičné a prevádzkové náklady
  • Jednoduchá prepojiteľnosť s inými SW
STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.