Stránka (1/4)
Vyplnené: 0 %

POHODA Plus - časť I.

Podmienky projektu POHODA Plus

Máte riešenie, ktoré spolupracuje s ekonomicko-informačným systémom POHODA? Rozširuje jeho možnosti alebo ho inak podporuje? Chcete ho zaradiť do projektu POHODA Plus?

Prvým krokom je vyplnenie prihlasovacieho formulára (prihlášky), ktorý sa nachádza na Ďalšej strane. Skôr ako ho začnete vypĺňať, prečítajte si prosím nasledujúce podmienky, ktoré je potrebné dodržať, aby mohlo byť vaše riešenie úspešne zaradené do projektu POHODA Plus:

Tieto podmienky projektu POHODA Plus vymedzujú pravidlá pre zverejnenie popisu riešenia spolupracujúceho s produktami spoločnosti STORMWARE s.r.o. na internetových stránkach www.pohodaplus.sk.

Popis riešenia môže byť na internetových stránkach www.pohodaplus.sk zverejnený pri splnení nasledujúcich podmienok.

Prihlasovateľ takéhoto riešenia:

  1. Odprezentuje a prakticky ukáže funkčnosť riešenia na centrále spoločnosti STORMWARE v Bratislave.
  2. Poskytne dvoch referenčných zákazníkov, ktorí používajú riešenie spolu s programom POHODA.
  3. Vytvorí internetové stránky popisujúce riešenie vo vzťahu k produktom STORMWARE, na ktoré umiestni banner spoločnosti STORMWARE, ktorý mu za týmto účelom bude poskytnutý. Informácie o tom, ako by stránka mala vyzerať, budú prihlasovateľovi poslané potom čo STORMWARE overí údaje, ktoré boli vyplnené v prihlasovacom formulári na www.pohodaplus.sk.

Ďalej prihlasovateľ:

  1. Nesmie spájať svoje vlastné aktivity alebo produkty s produktami STORMWARE spôsobom, ktorý by mohol navodiť zdanie, že sa jedná o aktivity alebo produkty STORMWARE, prípadne spoločností STORMWARE podporované.
  2. Nie je oprávnený registrovať alebo užívať domény a označenie produktov obsahujúce ochranné známky firmy STORMWARE, prípadne ich slovné ekvivalenty.
  3. Nie je oprávnený pri tvorbe internetovej textovej reklamy v reklamnej sieti PPC (Pay per click) systémov používať v textovom reťazci (kľúčové slovo) slovné spojenie obsahujúce ochranné známky spoločnosti STORMWARE alebo ich slovné ekvivalenty.
  4. Každý dokument či internetovú prezentáciu doplní o text „Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“.
  5. Môže používať len grafické vyobrazenie produktov, log a grafických prvkov súvisiacich s produktami firmy STORMWARE, ktoré spoločnosť STORMWARE poskytla alebo vopred písomne schválila.

Spoločnosť STORMWARE s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť zverejnenie popisu riešenia na internetových stránkach www.pohodaplus.sk. O zrušení zverejnenia bude prihlasovateľ riešenia informovaný písomnou formou alebo e-mailom.

Riešenia, ktoré môžu byť vnímané ako konkurenčné, alebo nezvyšujú funkčnosť a úžitkovú hodnotu systému POHODA, nemôžu byť do projektu POHODA Plus zaradené.

Odoslaním vyplneného prihlasovacieho formulára vám ešte nevzniká automatický nárok na zaradenie do projektu POHODA Plus. Po odoslaní vášho formulára sa vám v najbližšej možnej dobe ozveme za účelom overenia alebo doplnenia údajov. Ak budete potrebovať niečo vysvetliť či prediskutovať, kontaktujte nás na e-mail pohodaplus@stormware.sk.