Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Zoznam partnerských riešení

Riešenia, ktoré rozširujú možnosti ekonomického systému POHODA

Vitajte na stránkach projektu POHODA plus.
Môžete tu nájsť aplikáciu, zariadenie alebo službu,
pomocou ktorých sa program POHODA ešte
lepšie a presnejšie prispôsobí Vašim potrebám.

Výroba

V tejto časti nájdete riešenia, ktorú môžu uľahčiť a zrýchliť výrobné procesy vrátane súvisiacej administratívnej a účtovnej evidencii. Uvedené riešenia rozširujú funkcionalitu ekonomického systému POHODA.

PVM – výrobný modul

Vaša konkurenčná výhoda vo výrobe.

 • Modul, ktorý prepojí prijaté objednávky, materiálové potreby pre výrobu, plánovanie výroby aj nákup materiálu alebo služieb
 • Možnosť tvorby a úpravy kusovníkov alebo polotovarov v niekoľkých úrovniach
 • Prepojenie s Pohodou v reálnom čase
 • Kompatibilita s radom Pohoda E1

detail riešenia

 

plusProduce

Aplikácia plusProduce slúži k plánovaniu výroby v skladovom systéme Pohoda. Pomocou jeho nástrojov je možné vytvárať prehľady o potrebnom materiáli pre vyrobenie produktu alebo skupiny produktov a ich skladovej dostupnosti.

 • zobrazenie zoznamu materiálu potrebného k výrobe jedného či viacerých výrobkov, jeho skladovej dostupnosti na výrobnom alebo všetkých skladoch v súčte s výnimkou rezervácií a odlíšenia položiek, ktoré firma nie je schopná pokryť,
 • rozpad výroby na súpis materiálu a práce a ich skladové ocenenie nákupnou a
  váženou nákupnou cenou napríklad pre rýchle ocenenie výrobku obchodníkom do cenovej ponuky,
 • zadanie do výroby rozdelené podľa pracovísk.
 

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Skladové karty.

detail riešenia

Výroba Online

Moderný výrobný informačný systém, v ktorom sú premietnuté skúsenosti z viac ako 200 inštalácií vo výrobných firmách, a ktorý plne zodpovedá súčasným trendom v oblasti výrobných riadiacich systémov. Výroba Online vám umožní sledovať, plánovať, vyhodnocovať a tým efektívne riadiť všetky výrobné procesy v reálnom čase, a to kdekoľvek budete.

Systém je určený pre menšie a stredné firmy, ktoré sa zaoberajú zákazkovou, prototypovou i sériovou výrobou. Využitím terminálu na efektívny zber údajov vo výrobe získate on-line prehľad o tom, čo sa vo výrobe deje, o stave a rozpracovanosti jednotlivých zákaziek, plánovaných a skutočných nákladoch. Tieto informácie vám umožňujú optimalizovať a zvýšiť efektivitu výroby a tým aj ziskovosť Vašej spoločnosti.

Kľúčové prínosy nasadenia systému Výroba Online

 • Sprehľadníte postupy a činnosti vo výrobe a zvýšite efektivitu nutnej administratívy
 • Dosiahnete prehľad o situácii vo výrobe v reálnom čase využitím automatizovaného zberu údajov vo výrobe s využitím čiarového kódu a priemyseľných terminálov
 • Vždy budete presne vedieť, na ktorej zákazke a operácii zamestnanec vo výrobe pracuje
 • Získate relevantné podklady na vyhodnotenie zákaziek
 • Kedykoľvek budete mať k dispozícii informácie o aktuálnom stave rozpracovanosti zákaziek;
 • Z údajov uložených v systéme môžete jednoduchšie vyhodnocovať skutočné časy realizované na výrobných operáciach a podľa týchto podkladov dokážete postupne spresňovať časové normy pre operácie a objektívne odmeňovať pracovníkov podľa skutočných výkonov;
 • Budete vždy poznať skutočnú ziskovosť výrobných zákaziek
 • Dokážete zaviesť objektívne odmeňovanie pracovníkov vo výrobe

Výhody prepojenia Výroba Online so systémom POHODA

 • Adresár POHODA budete mať k dispozícii aj v systéme Výroba Online
 • Informácie o skladových zásobách zo systému POHODA budete mať k dispozícii na prácu s materiálom na zákazkách v systéme Výroba Online
 • Objednávky materiálu na výrobu budete vybavovať s ohľadom na stav zásob v systéme POHODA a termínmi požadovanými výrobnými zákazkami systému Výroba Online
 • Automatizujete tvorbu skladových dokladov súvisiacich s výdajom materiálu spotrebovaného vo výrobe a s príjmom hotových výrobkov v Skladovom hospodárstve v systéme POHODA
 

detail riešenia

 

úvod STORMWARE s.r.o. nezodpovedá za vecnú správnosť uvedených prezentácií.