Ubytovanie a stravovanie

AREOSYS – reštauračný systém

Jednoduché a intuitívne ovládanie s priamym napojením na Pohodu.

 • Pracuje v rozhraní webového prehliadača v PC, tablete či smartfóne
 • Možnosť tlače paragónov aj objednávok jedál do kuchyne či nápojov do baru
 • Definícia rozmiestnenia stolov s možnosťou čiastočného zaplatenia účtu alebo prenosu účtu medzi stolmi
 • Kontrola denných tržieb a inventúry
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Jazz Restaurant

Software pre podporu reštauračnej prevádzky

 • Reštauračné účty, tlač v kuchyni, mobilný čašník, ...
 • Priame napojenie na sklady, fakturáciu a účtovníctvo Pohody
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

Jazz Hotel

Software pre podporu ubytovacieho zariadenia

 • Rezervácie, hotelové účty, kalendár, zostavy, ...
 • Priame napojenie na sklady, fakturáciu a účtovníctvo Pohody
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

Previo

Hotelový a rezervačný systém

Systém pre jedálne

Komplexné riešenie podnikovej jedálne alebo prevádzky verejného stravovania.

 • Administrácia umožňuje viesť agendu stravníkov aj editovať jedálny lístok
 • Obsahuje stanovište pre objednávky jedál, pokladnicu a výdajný pult
 • Prepojenie s čítačkami kariet
 • Prepojenie s Pohodou (objednávky, výdajky, faktúry, predajky)
 • Tvorba prehľadu v PDF
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda SQL, Pohoda E1

 

STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.