Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Sklady, práca so zásobami, expedícia

ATEOSYS

Jedinečná webová aplikácia pre online predaj a vedenie skladov.

 • Riešenie pre počítače aj mobilné terminály v podobe smartfónov alebo tabletov
 • Práca s čiarovými kódmi pri predaji alebo skladových operáciách
 • Priame generovanie dokladov do Pohody a práca s aktuálnymi dátami v ich agendách
 • Prístupné z akéhokoľvek miesta, kde sa pripojíte na internet
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail riešenia

BHIT KOMPLEX

Modulárne riešenia pre prenosné terminály - off-line čítačky čiarových kódov s vlastnou aplikáciou, ktoré umožňujú rýchle vytvorenie dokladov s využitím čiarových kódov. Použitie v skladoch alebo pri mobilnom predaji, s možnosťou tlače dokladov priamo z terminálu (A4 alebo paragón). Systém je postupne obohacovaný o nové funkcie a je otvorený úpravám na zákazku, pričom je možné ho napojiť na Užívateľské agendy v programe POHODA.

Detail riešenia

Expedícia

Zrýchlenie a zefektívnenie expedície Vašich objednávok a zároveň zníženie chybovosti? S našim riešením Expedícia je to možné!

 • Riešenie sa skladá z niekoľkých užívateľských agend, implementovaného riešenia Doprava a ďalších nástrojov pre automatizáciu procesu.
 • Riešenie zabudované priamo do prostredia systému POHODA.
 • Zrýchlenie expedície vďaka práci s čiarovými kódmi.
 • Zefektívnenie práce pre skladníkov - združovanie položiek objednávok na základe podobnosti - možnosť optimalizácie trasy po sklade.
 • Automatické generovanie faktúry a balíkovej súpisky (cez riešenie Doprava) s možnosťou automatickej tlače faktúry a balíkového štítku.
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: adresár, internetové obchody, objednávky, fakturácia, práca s čiarovými kódmi, predaj, sklad.
 • Kompatibilita s radmi systému POHODA: POHODA E1.

Detail riešenia

Jazz Barcode

Zber a spracovanie údajov s využitím off-line čítačky čiarového kódu

 • Vytváranie všetkých položkových dokladov
 • Efektívne prevedenie inventúry skladových zásob alebo majetku
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail riešenia

plusMobile

plusMobile je komplexné on-line i off-line riešenie pre čiarové kódy a mobilné i pevné terminály (čítačky). Pokrýva všetky skladové procesy od príjmu, cez prevody a expedíciu tovaru, kontroly dokladov až po inventúry a inventúrne zoznamy. Nájde uplatnenie od malých e-shopov pre vykrývanie objednávok pri expedícií až po veľké firmy, ktoré využijú napr. evidenciu skladových pozícií N:N či agendu Balné listy.

 • on-line komunikácia s Pohodou v sklade, okamžité odoslanie dokladu do Pohody po dokončení,
 • vytváranie plnohodnotných dokladov (cudzie meny, číselné rady, strediská, činnosti, zákazky, väzby medzi dokladmi),
 • on-line i off-line práca s evidenčnými číslami, možnosť generovania ev. čísel pri príjme,
 • práca so zloženými čiarovými kódmi podľa GS1-128, váženými EAN13, 1D i 2D kódmi, prideľovanie čiarových kódov zásobám.

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, objednávky, fakturácia, práca s čiarovými kódmi, sklad.

Detail riešenia

plusEtiquette

plusEtiquette je silný nástroj na okamžitú tlač štítkov pri príjme tovaru alebo výrobe, obvykle sa upravuje na mieru konkrétnym požiadavkám prevádzky a je optimalizovaný pre dotykové displeje. Samozrejmosťou je on-line napojenie na Pohodu a okamžité vytváranie dokladov (príjemka/výrobní list). Umožňuje aj prácu s ďalšími mernými jednotkami, súčtové etikety, generovanie šarží/výrobných čísiel, generovanie zložených čiarových kódov EAN128 podľa zadaných pravidiel vrátane evidencie obalov SSCC.

 • on-line napojenie na Pohodu, vyhľadávanie v sklade a prechádzanie skladu podľa členenia,
 • možnosť zadania počtu štítkov k tlači aj "koeficientu" štítku pri množstevných baleniach,
 • generovanie výrobných čísiel či šarží pri príjme podľa nastavených pravidiel,
 • možnosť výberu šablóny etikety i vytváraného dokladu (príjemka/výrobní list) vrátane voľby číselnej rady

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Práca s čiarovými kódmi, sklad, objednávky.

Detail riešenia

Inventúrne zoznamy – zásoby, majetok

Využite čítačku čiarových kódov na inventúru skladu alebo majetku.

 • Modul na vytváranie zoznamov zásob alebo majetku pomocou offline alebo online čítačky čiarových kódov
 • Spracovaním naskenovaných dát čítačkou jednoducho vytvoríte Inventúrny zoznam zásob alebo zinventarizujete majetok
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

Detail riešenia

Príjemka a výdajka offline čítačkou

Jednoduché riešenie na prácu v skladoch bez dosahu počítača.

 • Do pamäte čítačky naskenujete čiarové kódy, ktoré potom pri synchronizácii s počítačom prepojíte so zásobami v Pohode a na základe toho vytvoríte príjemku alebo výdajku
 • Obsahuje kontrolnú funkciu, či existujú v Pohode zásoby čítačkou naskenovanými kódmi
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

Detail riešenia

mAgent

mAgent je aplikáciou určenou pre mobilné telefóny vybavené systémom Windows Phone. Vďaka špeciálnemu konektoru máte i na cestách dostupné všetky údaje, s ktorými potrebujete pracovať. Rovnako tak firma má okamžitý prehľad o obchodoch realizovaných v teréne.

Detail riešenia

MST

Software určený pre komunikáciu informačného systému s off-line terminálom na čítanie čiarových kódov, riadenie snímania údajov a spätný prenos do informačného systému.

Detail riešenia

FIRMADAT: Čiarové kódy

Využite naplno možnosti práce s čiarovými kódmi a ich čítačkami.

 • Modul na generovanie čiarových kódov a kódov zásob
 • Možnosť zvoliť formát čiarového kódu (EAN 8 alebo EAN 13), v prípade generovania kódu zásob pre zvolený sklad možno nastaviť číselný rad
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

plusParcel

plusParcel je aplikácia pre OS Android, určená pre zefektívnenie vybavovania a odosielanie balíkov pomocou prepravných služieb. Vďaka šikovným funkciám dokáže zabrániť zámenám pri expedícii a tak i zbytočnému omeškania pri doručovaní zásielok zákazníkom.

 • aplikácia vie pracovať v troch režimoch (triedenie, prepravca a nakládka)
 • možnosť robiť fotodokumentáciu zásielok priamo k príslušnému dokladu v Pohode
 • 100% odstránenie zámen pri expedícii
 • aplikácia je určená pre OS Android a mobilné dátový terminál ChainWay radu C7X"
   

Detail riešenia

plusDisplay

Aplikácia pre jednoduchú prezentáciu informácií z Pohody pomocou tabletov, monitorov alebo televíziou.

 • vopred sú definované rôzne šablóny pre rôzne účely a konkrétne dáta sú on-line získavané z Pohody
 • zobrazovanie prevádzkových informácií na veľkoplošnej obrazovke (zoznamy dokladov, štatistiky ...)
 • zobrazovanie aktuálnych ponúk, akcií a noviniek
 • šablóny sa definujú pomocou HTML, zdroj dát pomocou SQL dotazu do databázy Pohody
   

Detail riešenia

plusLabelUni

Aplikácia plusLabelUni slúži k tlači etikiet na tovar. Aplikácia má univerzálne využitie. Je možné vyhľadávať podľa dokladu v Pohode, alebo podľa skladových zásob. Vďaka možnosti upraviť zobrazenie zoznamu položiek si môžete rozhranie aplikácie prispôsobiť vlastným potrebám.

 • možnosť užívateľsky definovať tlačové zostavy
 • aplikácia podporuje aj vlastné zloženie priemyselných čiarových kódov GS1-128.
 • pre jednotlivé zásoby možno definovať konkrétne šablóny pomocou voliteľného parametra.
 • všetko sa dá navyše plne zautomatizovať - priama tlač cez príkazový riadok
   

Detail riešenia

plusABC

Prehľadné rozdelenie zásob podľa Paretova pravidla do skupín z hľadiska obratu / zisku za určené obdobie. Máte tak dispozícii presnú skladovú analýzu a silný nástroj pre plánovanie nákupov zásob a pre účinnú optimalizáciu skladových zásob. Výsledky Abc analýzy môžu byť zohľadnené pri automatizácii dodavelských objednávok (plusSupplier).

 • prehľadné konfiguračné rozhranie
 • ľahká definícia rosahu zásob pre analýzu a časových období
 • plne automatické výpočty v určených intervaloch
 • výstup z ABC analýzy možno zohľadňovať pri automatizácii objednávok u Vašich dodávateľov
   

Detail riešenia

LOKiA WMS

LOKiA WMS je komplexné skladové riešenie poskytované formou služby, kompletne prevádzkované v cloude. Vďaka individuálnej voliteľnosti dostupných funkcií podľa prianí zákazníka je možné službu rýchlo nasadiť a zachovať jednoduché užívateľské prostredie. Zákazník tak platí za to, čo naozaj používa.

 • Zlepšíte organizáciu práce skladníkov zadávaním pokynov na čítačky čiarových kódov
 • Získate aktuálny prehľad o množstve a druhu zásob v sklade
 • Zrýchlite vyskladnenie aj presun tovaru pomocou optimálnej trasy
 • Znížite počet reklamácií a dodržíte princíp vyskladnenia (FIFO, FEFO)

Detail riešenia

STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.