Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Sklady, práca so zásobami, expedícia

ATEOSYS

Jedinečná webová aplikácia pre online predaj a vedenie skladov.

 • Riešenie pre počítače aj mobilné terminály v podobe smartfónov alebo tabletov
 • Práca s čiarovými kódmi pri predaji alebo skladových operáciách
 • Priame generovanie dokladov do Pohody a práca s aktuálnymi dátami v ich agendách
 • Prístupné z akéhokoľvek miesta, kde sa pripojíte na internet
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail riešenia

BHIT KOMPLEX

Modulárne riešenia pre prenosné terminály - off-line čítačky čiarových kódov s vlastnou aplikáciou, ktoré umožňujú rýchle vytvorenie dokladov s využitím čiarových kódov. Použitie v skladoch alebo pri mobilnom predaji, s možnosťou tlače dokladov priamo z terminálu (A4 alebo paragón). Systém je postupne obohacovaný o nové funkcie a je otvorený úpravám na zákazku, pričom je možné ho napojiť na Užívateľské agendy v programe POHODA.

Detail riešenia

Expedícia

Zrýchlenie a zefektívnenie expedície Vašich objednávok a zároveň zníženie chybovosti? S našim riešením Expedícia je to možné!

 • Riešenie sa skladá z niekoľkých užívateľských agend, implementovaného riešenia Doprava a ďalších nástrojov pre automatizáciu procesu.
 • Riešenie zabudované priamo do prostredia systému POHODA.
 • Zrýchlenie expedície vďaka práci s čiarovými kódmi.
 • Zefektívnenie práce pre skladníkov - združovanie položiek objednávok na základe podobnosti - možnosť optimalizácie trasy po sklade.
 • Automatické generovanie faktúry a balíkovej súpisky (cez riešenie Doprava) s možnosťou automatickej tlače faktúry a balíkového štítku.
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: adresár, internetové obchody, objednávky, fakturácia, práca s čiarovými kódmi, predaj, sklad.
 • Kompatibilita s radmi systému POHODA: POHODA E1.

Detail riešenia

Jazz Barcode

Zber a spracovanie údajov s využitím off-line čítačky čiarového kódu

 • Vytváranie všetkých položkových dokladov
 • Efektívne prevedenie inventúry skladových zásob alebo majetku
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail riešenia

plusMobile

plusMobile je komplexné on-line i off-line riešenie pre čiarové kódy a mobilné i pevné terminály (čítačky). Pokrýva všetky skladové procesy od príjmu, cez prevody a expedíciu tovaru, kontroly dokladov až po inventúry a inventúrne zoznamy. Nájde uplatnenie od malých e-shopov pre vykrývanie objednávok pri expedícií až po veľké firmy, ktoré využijú napr. evidenciu skladových pozícií N:N či agendu Balné listy.

 • on-line komunikácia s Pohodou v sklade, okamžité odoslanie dokladu do Pohody po dokončení,
 • vytváranie plnohodnotných dokladov (cudzie meny, číselné rady, strediská, činnosti, zákazky, väzby medzi dokladmi),
 • on-line i off-line práca s evidenčnými číslami, možnosť generovania ev. čísel pri príjme,
 • práca so zloženými čiarovými kódmi podľa GS1-128, váženými EAN13, 1D i 2D kódmi, prideľovanie čiarových kódov zásobám.

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, objednávky, fakturácia, práca s čiarovými kódmi, sklad.

Detail riešenia

plusEtiquette

plusEtiquette je silný nástroj na okamžitú tlač štítkov pri príjme tovaru alebo výrobe, obvykle sa upravuje na mieru konkrétnym požiadavkám prevádzky a je optimalizovaný pre dotykové displeje. Samozrejmosťou je on-line napojenie na Pohodu a okamžité vytváranie dokladov (príjemka/výrobní list). Umožňuje aj prácu s ďalšími mernými jednotkami, súčtové etikety, generovanie šarží/výrobných čísiel, generovanie zložených čiarových kódov EAN128 podľa zadaných pravidiel vrátane evidencie obalov SSCC.

 • on-line napojenie na Pohodu, vyhľadávanie v sklade a prechádzanie skladu podľa členenia,
 • možnosť zadania počtu štítkov k tlači aj "koeficientu" štítku pri množstevných baleniach,
 • generovanie výrobných čísiel či šarží pri príjme podľa nastavených pravidiel,
 • možnosť výberu šablóny etikety i vytváraného dokladu (príjemka/výrobní list) vrátane voľby číselnej rady

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Práca s čiarovými kódmi, sklad, objednávky.

Detail riešenia

Inventúrne zoznamy – zásoby, majetok

Využite čítačku čiarových kódov na inventúru skladu alebo majetku.

 • Modul na vytváranie zoznamov zásob alebo majetku pomocou offline alebo online čítačky čiarových kódov
 • Spracovaním naskenovaných dát čítačkou jednoducho vytvoríte Inventúrny zoznam zásob alebo zinventarizujete majetok
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

Detail riešenia

Príjemka a výdajka offline čítačkou

Jednoduché riešenie na prácu v skladoch bez dosahu počítača.

 • Do pamäte čítačky naskenujete čiarové kódy, ktoré potom pri synchronizácii s počítačom prepojíte so zásobami v Pohode a na základe toho vytvoríte príjemku alebo výdajku
 • Obsahuje kontrolnú funkciu, či existujú v Pohode zásoby čítačkou naskenovanými kódmi
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

Detail riešenia

mAgent

mAgent je aplikáciou určenou pre mobilné telefóny vybavené systémom Windows Phone. Vďaka špeciálnemu konektoru máte i na cestách dostupné všetky údaje, s ktorými potrebujete pracovať. Rovnako tak firma má okamžitý prehľad o obchodoch realizovaných v teréne.

Detail riešenia

MST

Software určený pre komunikáciu informačného systému s off-line terminálom na čítanie čiarových kódov, riadenie snímania údajov a spätný prenos do informačného systému.

Detail riešenia

FIRMADAT: Čiarové kódy

Využite naplno možnosti práce s čiarovými kódmi a ich čítačkami.

 • Modul na generovanie čiarových kódov a kódov zásob
 • Možnosť zvoliť formát čiarového kódu (EAN 8 alebo EAN 13), v prípade generovania kódu zásob pre zvolený sklad možno nastaviť číselný rad
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

plusParcel

plusParcel je aplikácia pre OS Android, určená pre zefektívnenie vybavovania a odosielanie balíkov pomocou prepravných služieb. Vďaka šikovným funkciám dokáže zabrániť zámenám pri expedícii a tak i zbytočnému omeškania pri doručovaní zásielok zákazníkom.

 • aplikácia vie pracovať v troch režimoch (triedenie, prepravca a nakládka)
 • možnosť robiť fotodokumentáciu zásielok priamo k príslušnému dokladu v Pohode
 • 100% odstránenie zámen pri expedícii
 • aplikácia je určená pre OS Android a mobilné dátový terminál ChainWay radu C7X"
   

Detail riešenia

plusDisplay

Aplikácia pre jednoduchú prezentáciu informácií z Pohody pomocou tabletov, monitorov alebo televíziou.

 • vopred sú definované rôzne šablóny pre rôzne účely a konkrétne dáta sú on-line získavané z Pohody
 • zobrazovanie prevádzkových informácií na veľkoplošnej obrazovke (zoznamy dokladov, štatistiky ...)
 • zobrazovanie aktuálnych ponúk, akcií a noviniek
 • šablóny sa definujú pomocou HTML, zdroj dát pomocou SQL dotazu do databázy Pohody
   

Detail riešenia

plusLabelUni

Aplikácia plusLabelUni slúži k tlači etikiet na tovar. Aplikácia má univerzálne využitie. Je možné vyhľadávať podľa dokladu v Pohode, alebo podľa skladových zásob. Vďaka možnosti upraviť zobrazenie zoznamu položiek si môžete rozhranie aplikácie prispôsobiť vlastným potrebám.

 • možnosť užívateľsky definovať tlačové zostavy
 • aplikácia podporuje aj vlastné zloženie priemyselných čiarových kódov GS1-128.
 • pre jednotlivé zásoby možno definovať konkrétne šablóny pomocou voliteľného parametra.
 • všetko sa dá navyše plne zautomatizovať - priama tlač cez príkazový riadok
   

Detail riešenia

plusABC

Prehľadné rozdelenie zásob podľa Paretova pravidla do skupín z hľadiska obratu / zisku za určené obdobie. Máte tak dispozícii presnú skladovú analýzu a silný nástroj pre plánovanie nákupov zásob a pre účinnú optimalizáciu skladových zásob. Výsledky Abc analýzy môžu byť zohľadnené pri automatizácii dodavelských objednávok (plusSupplier).

 • prehľadné konfiguračné rozhranie
 • ľahká definícia rosahu zásob pre analýzu a časových období
 • plne automatické výpočty v určených intervaloch
 • výstup z ABC analýzy možno zohľadňovať pri automatizácii objednávok u Vašich dodávateľov
   

Detail riešenia

LOKiA WMS

LOKiA WMS je komplexné skladové riešenie poskytované formou služby, kompletne prevádzkované v cloude. Vďaka individuálnej voliteľnosti dostupných funkcií podľa prianí zákazníka je možné službu rýchlo nasadiť a zachovať jednoduché užívateľské prostredie. Zákazník tak platí za to, čo naozaj používa.

 • Zlepšíte organizáciu práce skladníkov zadávaním pokynov na čítačky čiarových kódov
 • Získate aktuálny prehľad o množstve a druhu zásob v sklade
 • Zrýchlite vyskladnenie aj presun tovaru pomocou optimálnej trasy
 • Znížite počet reklamácií a dodržíte princíp vyskladnenia (FIFO, FEFO)

Detail riešenia

bMobile Čítačky čiarových kódov a údajové terminály

Rozšírte svoj telefón o bluetooth skener a zrýchlite prácu s objednávkami, skladom a inventúrou. Pomocou systému bMobile Scan Wedge môžete pripojiť k telefónu akýkoľvek bluetooth SPP snímač. Alebo využijete Zebra DataWedge a pracujte na údajovom termináli Zebra napr. Zebra TC21/26.

 • Rýchle snímanie čiarových kódov na bežnom telefóne pomocou software bMobile Scan Wedge
 • Pripojenie bluetooth SPP čítačky čiarových kódov a môžete si vybrať ľubovoľného výrobcu čítačky
 • Podpora profesionálnych údajových terminálov Zebra
 • Možnosti úprav na mieru a napojiť na ľubovoľnú agendu v Pohode alebo užívateľskú agendu
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturácia, Práca s čiarovými kódmi, Sklad

Detail riešenia

bMobile Inventúra

Online inventúra vo Vašom mobile. V Pohode vytvoríte inventúru a v telefóne ju spracuje napr. obchodník v aute. V programe POHODA E1 môžete spracovávať viac inventúr súčasne. Skenovanie čiarových kódov foťákom, bluetooth skenerom alebo údajovým terminálom.

 • Na Vašom telefóne s Android a iOS, bluetooth skener alebo údajový terminál Zebra TC21/26
 • Môžete kedykoľvek prerušiť prácu a pokračovať neskôr, každá zmena je hneď uložená v Pohode
 • Rovnakú inventúru môže vykonať viac zariadení súčasne, inventúra spracovaná v krátkom čase
 • Možnosť doplnkových úprav – fotenie majetku a tovaru, zmena údajov ako hmotnosť, pozícia
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA E1, POHODA SQL
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Práca s čiarovými kódmi, Sklad

Detail riešenia

bMobile Obrázok do Pohody

Archivujte fotky z galérie telefónu alebo foťáku priamo do Dokumentov Pohody. Fotodokumentácia expedovaného alebo prijímaného tovaru, servis, reklamácie. Priloženie fotky pokladničného bločku alebo originálu prijatej faktúry pre účtovníčku. Už nikdy sa vo fotkách nestratíte.

 • Priamo na Vašom telefóne s Android nebo iOS, nepotrebujete údajový terminál
 • Fotky archivované v Dokumentoch Pohody a dostupné pri konkrétnom zázname
 • Fotky je možné pred odoslaním editovať, orezať, otočiť, zvýrazniť poškodený tovar 
 • Možnosť napojiť na Vašu užívateľskú agendu v Pohode
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Adresár, Objednávky, Fakturácia, Sklad, Reklamácie, Servis 

Detail riešenia

bMobile Sklad

Sklad vo Vašom mobile. Vyhľadávanie textovo alebo snímanie čiarového kódu. Vloženie pozície, hmotnosti alebo nového čiarového kódu. Tlač z Dokumentov Pohody napr. manuálu alebo etikiet. Vykrývanie dokladov. Veľký doklad je možné spracovať viacerými klientami súčasne a prácu je možné kedykoľvek prerušiť. Tlač z Balikobot.

 • Na Vašom telefóne s Android a iOS, bluetooth skener alebo údajový terminál Zebra TC21/26
 • Online šifrovaná komprimovaná komunikácia, rýchla pri veľkých databázach a mobilných údajoch 
 • Vaše údaje na Vašom serveri, žiadne údaje sa neodosielajú mimo Váš server a mobilných klientov
 • Pripravené na úpravy na mieru, voliteľné parametre v Pohode vo Vašom mobilnom klientovi
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA E1, POHODA SQL
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Adresár, Objednávky, Fakturácia, Práca s čiarovými kódmi, Sklad

Detail riešenia

STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.