Sklady, práca so zásobami, expedícia

ATEOSYS

Jedinečná webová aplikácia pre online predaj a vedenie skladov.

 • Riešenie pre počítače aj mobilné terminály v podobe smartfónov alebo tabletov
 • Práca s čiarovými kódmi pri predaji alebo skladových operáciách
 • Priame generovanie dokladov do Pohody a práca s aktuálnymi dátami v ich agendách
 • Prístupné z akéhokoľvek miesta, kde sa pripojíte na internet
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

BHIT KOMPLEX

Modulárne riešenia pre prenosné terminály - off-line čítačky čiarových kódov s vlastnou aplikáciou, ktoré umožňujú rýchle vytvorenie dokladov s využitím čiarových kódov. Použitie v skladoch alebo pri mobilnom predaji, s možnosťou tlače dokladov priamo z terminálu (A4 alebo paragón). Systém je postupne obohacovaný o nové funkcie a je otvorený úpravám na zákazku, pričom je možné ho napojiť na Užívateľské agendy v programe POHODA.

Expedícia

Zrýchlenie a zefektívnenie expedície Vašich objednávok a zároveň zníženie chybovosti? S našim riešením Expedícia je to možné!

 • Riešenie sa skladá z niekoľkých užívateľských agend, implementovaného riešenia Doprava a ďalších nástrojov pre automatizáciu procesu.
 • Riešenie zabudované priamo do prostredia systému POHODA.
 • Zrýchlenie expedície vďaka práci s čiarovými kódmi.
 • Zefektívnenie práce pre skladníkov - združovanie položiek objednávok na základe podobnosti - možnosť optimalizácie trasy po sklade.
 • Automatické generovanie faktúry a balíkovej súpisky (cez riešenie Doprava) s možnosťou automatickej tlače faktúry a balíkového štítku.
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: adresár, internetové obchody, objednávky, fakturácia, práca s čiarovými kódmi, predaj, sklad.
 • Kompatibilita s radmi systému POHODA: POHODA E1.

Jazz Barcode

Zber a spracovanie údajov s využitím off-line čítačky čiarového kódu

 • Vytváranie všetkých položkových dokladov
 • Efektívne prevedenie inventúry skladových zásob alebo majetku
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

plusMobile - mobilné terminály do skladu

plusMobile je komplexné online aj offline riešenie pre čiarové kódy a mobilné aj pevné terminály (čítačky). Pomocou plusMobile môžete v sklade vykonávať všetky operácie - od príjmu tovaru, cez evidenciu skladových pozícií po pickovanie a expedíciu. Samozrejmosťou sú aj inventúry a ďalšie užitočné funkcie.

 • zlepšite organizovanosť skladu a odbúrajte prevádzkový zmätok
 • urýchlite a spresnite expedíciu objednávok, príjem tovaru aj inventúry s využitím čiarových kódov
 • uľahčite prácu skladníkom vďaka vždy aktuálnym a presným dátam o tovare, jeho stavoch a pozíciách
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Zásoby, Objednávky, Faktúry, Ponuky, Predajky, Výdajky, Príjemky, Prevodky, Výrobné listy

plusEtiquette - chytré štítkovanie pri výrobe či príjme

plusEtiquette je silný nástroj na okamžitú tlač štítkov a súvisiacich dokumentov (napr. návodov) pri príjme tovaru či výrobe. Je optimalizovaný pre dotykové displeje napr. pri priemyselných termináloch a je možné ho aj upraviť pre konkrétne požiadavky prevádzky.

 • ľahko štítkujte výrobky a tovar, využite rôzne dizajny etikiet na rôzny tovar
 • ušetrite čas vďaka vopred definovaným šablónam čerpajúcim dáta z Pohody
 • štítkujte tovar, kartóny aj palety, generujte logistické etikety podľa štandardov GS1
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Zásoby

Inventúrne zoznamy – zásoby, majetok

Využite čítačku čiarových kódov na inventúru skladu alebo majetku.

 • Modul na vytváranie zoznamov zásob alebo majetku pomocou offline alebo online čítačky čiarových kódov
 • Spracovaním naskenovaných dát čítačkou jednoducho vytvoríte Inventúrny zoznam zásob alebo zinventarizujete majetok
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

Príjemka a výdajka offline čítačkou

Jednoduché riešenie na prácu v skladoch bez dosahu počítača.

 • Do pamäte čítačky naskenujete čiarové kódy, ktoré potom pri synchronizácii s počítačom prepojíte so zásobami v Pohode a na základe toho vytvoríte príjemku alebo výdajku
 • Obsahuje kontrolnú funkciu, či existujú v Pohode zásoby čítačkou naskenovanými kódmi
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

mAgent

mAgent je aplikáciou určenou pre mobilné telefóny vybavené systémom Windows Phone. Vďaka špeciálnemu konektoru máte i na cestách dostupné všetky údaje, s ktorými potrebujete pracovať. Rovnako tak firma má okamžitý prehľad o obchodoch realizovaných v teréne.

MST

Software určený pre komunikáciu informačného systému s off-line terminálom na čítanie čiarových kódov, riadenie snímania údajov a spätný prenos do informačného systému.

FIRMADAT: Čiarové kódy

Využite naplno možnosti práce s čiarovými kódmi a ich čítačkami.

 • Modul na generovanie čiarových kódov a kódov zásob
 • Možnosť zvoliť formát čiarového kódu (EAN 8 alebo EAN 13), v prípade generovania kódu zásob pre zvolený sklad možno nastaviť číselný rad
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

plusParcel - expedícia zásielok bez zbytočných chýb

plusParcel je aplikácia pre OS Android, určená na zefektívnenie odbavovania a odosielania balíkov pomocou prepravných služieb. Vďaka šikovným funkciám dokáže zabrániť zámenám pri expedícii, a tak aj zbytočnému omeškaniu pri doručovaní zásielok zákazníkom.

 • trieďte zásielky pre jednotlivých dopravcov
 • kontrolujte, či ste nezabudli odovzdať dopravcovi niektorú zo zásielok
 • zaobstarajte fotodokumentáciu zásielok pri expedícii pre uľahčenie riešenia budúcich sporov
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: BHIT Doprava

plusDisplay - jednoduchá prezentácia dát z Pohody

plusDisplay slúži na jednoduchú prezentáciu aktuálnych dát z Pohody v reálnom čase pomocou tabletov, monitorov či televízií. Môže napríklad zobrazovať front objednávok v sklade pri expedícii, marketingové prezentácie v predajni či štatistiky a grafy výkonnosti firmy v kancelárii vedenia.

 • zobrazujte vždy aktuálnych dáta z Pohody pomocou displejov či televízií
 • vytvárajte prehľadné výstupy aj s využitím tabuliek či grafov
 • využite HTML šablóny pre prehľadné rozloženie zobrazovaných dát a vlastnú grafiku
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Všetky agendy

plusLabelUni - univerzálny program pre tlač štítkov

plusLabelUni je univerzálna aplikácia slúžiaca na tlač etikiet podľa dokladov v Pohode alebo výberom zásob. Aplikácia má rozšírené možnosti definovania šablón pre jednotlivé zásoby a pokročilé možnosti automatizácie a integrácie do Pohody. Tlač je možná ako na štítkovej tlačiarni, tak na rastrovanej A4.

 • ľahko tlačte etikety na nový tovar priamo podľa príjemky či vydanej objednávky
 • rýchlo tlačte etikety aj na existujúci tovar (napr. pre nahradenie poškodenej etikety na produkte)
 • jednoducho vyberajte aké etikety av akom počte sa majú tlačiť
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Zásoby, Doklady

 

plusABC - skladová analýza nielen pre nákupcov

Každá obchodná firma by mala riešiť optimalizáciu zásob, najmä v prípade výroby alebo dodávateľov s dlhšími dodacími lehotami. Mať dostatočné zásoby skladom je nevyhnutnou podmienkou pre uspokojenie dopytu, zbytočne veľké zásoby však zastarávajú, viažu prostriedky a brzdia tak rozvoj firmy.

 • optimalizujte stavy a nákupy skladových zásob podľa reálneho dopytu a jeho predikcie
 • majte aktuálne podklady pre akcie, výpredaje a ďalšie reklamné aktivity
 • ušetrite čas pri vyhodnocovaní obrátkovosti tovaru
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Zásoby, Pohyby, Objednávky

LOKiA WMS

LOKiA WMS je komplexné skladové riešenie poskytované formou služby, kompletne prevádzkované v cloude. Vďaka individuálnej voliteľnosti dostupných funkcií podľa prianí zákazníka je možné službu rýchlo nasadiť a zachovať jednoduché užívateľské prostredie. Zákazník tak platí za to, čo naozaj používa.

 • Zlepšíte organizáciu práce skladníkov zadávaním pokynov na čítačky čiarových kódov
 • Získate aktuálny prehľad o množstve a druhu zásob v sklade
 • Zrýchlite vyskladnenie aj presun tovaru pomocou optimálnej trasy
 • Znížite počet reklamácií a dodržíte princíp vyskladnenia (FIFO, FEFO)

bMobile Čítačky čiarových kódov a údajové terminály

Rozšírte svoj telefón o bluetooth skener a zrýchlite prácu s objednávkami, skladom a inventúrou. Pomocou systému bMobile Scan Wedge môžete pripojiť k telefónu akýkoľvek bluetooth SPP snímač. Alebo využijete Zebra DataWedge a pracujte na údajovom termináli Zebra napr. Zebra TC21/26.

 • Rýchle snímanie čiarových kódov na bežnom telefóne pomocou software bMobile Scan Wedge
 • Pripojenie bluetooth SPP čítačky čiarových kódov a môžete si vybrať ľubovoľného výrobcu čítačky
 • Podpora profesionálnych údajových terminálov Zebra
 • Možnosti úprav na mieru a napojiť na ľubovoľnú agendu v Pohode alebo užívateľskú agendu
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Objednávky, Fakturácia, Práca s čiarovými kódmi, Sklad

bMobile Inventúra

Online inventúra vo Vašom mobile. V Pohode vytvoríte inventúru a v telefóne ju spracuje napr. obchodník v aute. V programe POHODA E1 môžete spracovávať viac inventúr súčasne. Skenovanie čiarových kódov foťákom, bluetooth skenerom alebo údajovým terminálom.

 • Na Vašom telefóne s Android a iOS, bluetooth skener alebo údajový terminál Zebra TC21/26
 • Môžete kedykoľvek prerušiť prácu a pokračovať neskôr, každá zmena je hneď uložená v Pohode
 • Rovnakú inventúru môže vykonať viac zariadení súčasne, inventúra spracovaná v krátkom čase
 • Možnosť doplnkových úprav – fotenie majetku a tovaru, zmena údajov ako hmotnosť, pozícia
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA E1, POHODA SQL
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Práca s čiarovými kódmi, Sklad

bMobile Obrázok do Pohody

Archivujte fotky z galérie telefónu alebo foťáku priamo do Dokumentov Pohody. Fotodokumentácia expedovaného alebo prijímaného tovaru, servis, reklamácie. Priloženie fotky pokladničného bločku alebo originálu prijatej faktúry pre účtovníčku. Už nikdy sa vo fotkách nestratíte.

 • Priamo na Vašom telefóne s Android nebo iOS, nepotrebujete údajový terminál
 • Fotky archivované v Dokumentoch Pohody a dostupné pri konkrétnom zázname
 • Fotky je možné pred odoslaním editovať, orezať, otočiť, zvýrazniť poškodený tovar 
 • Možnosť napojiť na Vašu užívateľskú agendu v Pohode
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA SQL, POHODA E1
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Adresár, Objednávky, Fakturácia, Sklad, Reklamácie, Servis 

bMobile Sklad

Sklad vo Vašom mobile. Vyhľadávanie textovo alebo snímanie čiarového kódu. Vloženie pozície, hmotnosti alebo nového čiarového kódu. Tlač z Dokumentov Pohody napr. manuálu alebo etikiet. Vykrývanie dokladov. Veľký doklad je možné spracovať viacerými klientami súčasne a prácu je možné kedykoľvek prerušiť. Tlač z Balikobot.

 • Na Vašom telefóne s Android a iOS, bluetooth skener alebo údajový terminál Zebra TC21/26
 • Online šifrovaná komprimovaná komunikácia, rýchla pri veľkých databázach a mobilných údajoch 
 • Vaše údaje na Vašom serveri, žiadne údaje sa neodosielajú mimo Váš server a mobilných klientov
 • Pripravené na úpravy na mieru, voliteľné parametre v Pohode vo Vašom mobilnom klientovi
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA E1, POHODA SQL
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Adresár, Objednávky, Fakturácia, Práca s čiarovými kódmi, Sklad

plusSupplier - vydané objednávky efektívne

PlusSupplier slúži pre uľahčenie vystavovanie vydaných objednávok, ktoré dopĺňa štandardné funkcie Pohody v oblasti objednávanie tovaru u Vašich dodávateľov. Automatické objednávky v Pohode vie zvyčajne dostatočne chytro určiť, ktoré zásoby sa majú v akom množstve objednať, ale už nevie interaktívne vyberať, ktorú zásobu objednať u akého dodávateľa, aby to bolo efektívne.

 • automatizácia vydaných objednávok podľa nekonečného množstva podmienok
 • možno zohľadniť výsledky ABC analýzy (plusABC)
 • možnosť hromadného vygenerovanie dát do záložky Dodávatelia u Zásob podľa pohybov za určité obdobie
   

plusGroup - konsolidácia objednávok

plusGroup slúži na zjednotenie viacerých nevykrytých alebo čiastočne vykrytých objednávok do jednej súhrnnej podľa zadaných kritérií. Používa sa napr. u veľkoobchodov, kde sa hromadí mnoho čiastočne vykrytých objednávok a je tak vhodné ich občas zoskupiť do jednej pre väčšiu prehľadnosť.

 • zoskupujte objednávky konkrétneho zákazníka pri expedícii
 • konsolidujte vydané objednávky k dodávateľom pre prehľad o nedodanom tovare
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Objednávky
STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.