Plánovanie a riadenie procesov a výroby

PVM – výrobný modul

Vaša konkurenčná výhoda vo výrobe.

 • Modul, ktorý prepojí prijaté objednávky, materiálové potreby pre výrobu, plánovanie výroby aj nákup materiálu alebo služieb
 • Možnosť tvorby a úpravy kusovníkov alebo polotovarov v niekoľkých úrovniach
 • Prepojenie s Pohodou v reálnom čase
 • Kompatibilita s radom Pohoda E1

 

Detail riešenia

Výroba Online

Moderný výrobný informačný systém, v ktorom sú premietnuté skúsenosti z viac ako 200 inštalácií vo výrobných firmách, a ktorý plne zodpovedá súčasným trendom v oblasti výrobných riadiacich systémov. Výroba Online vám umožní sledovať, plánovať, vyhodnocovať a tým efektívne riadiť všetky výrobné procesy v reálnom čase, a to kdekoľvek budete.

Systém je určený pre menšie a stredné firmy, ktoré sa zaoberajú zákazkovou, prototypovou i sériovou výrobou. Využitím terminálu na efektívny zber údajov vo výrobe získate on-line prehľad o tom, čo sa vo výrobe deje, o stave a rozpracovanosti jednotlivých zákaziek, plánovaných a skutočných nákladoch. Tieto informácie vám umožňujú optimalizovať a zvýšiť efektivitu výroby a tým aj ziskovosť Vašej spoločnosti.

Kľúčové prínosy nasadenia systému Výroba Online

 • Sprehľadníte postupy a činnosti vo výrobe a zvýšite efektivitu nutnej administratívy
 • Dosiahnete prehľad o situácii vo výrobe v reálnom čase využitím automatizovaného zberu údajov vo výrobe s využitím čiarového kódu a priemyseľných terminálov
 • Vždy budete presne vedieť, na ktorej zákazke a operácii zamestnanec vo výrobe pracuje
 • Získate relevantné podklady na vyhodnotenie zákaziek
 • Kedykoľvek budete mať k dispozícii informácie o aktuálnom stave rozpracovanosti zákaziek;
 • Z údajov uložených v systéme môžete jednoduchšie vyhodnocovať skutočné časy realizované na výrobných operáciach a podľa týchto podkladov dokážete postupne spresňovať časové normy pre operácie a objektívne odmeňovať pracovníkov podľa skutočných výkonov;
 • Budete vždy poznať skutočnú ziskovosť výrobných zákaziek
 • Dokážete zaviesť objektívne odmeňovanie pracovníkov vo výrobe

Výhody prepojenia Výroba Online so systémom POHODA

 • Adresár POHODA budete mať k dispozícii aj v systéme Výroba Online
 • Informácie o skladových zásobách zo systému POHODA budete mať k dispozícii na prácu s materiálom na zákazkách v systéme Výroba Online
 • Objednávky materiálu na výrobu budete vybavovať s ohľadom na stav zásob v systéme POHODA a termínmi požadovanými výrobnými zákazkami systému Výroba Online
 • Automatizujete tvorbu skladových dokladov súvisiacich s výdajom materiálu spotrebovaného vo výrobe a s príjmom hotových výrobkov v Skladovom hospodárstve v systéme POHODA

Detail riešenia

STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.