Plánovanie a riadenie procesov a výroby

PVM – výrobný modul

Vaša konkurenčná výhoda vo výrobe.

  • Modul, ktorý prepojí prijaté objednávky, materiálové potreby pre výrobu, plánovanie výroby aj nákup materiálu alebo služieb
  • Možnosť tvorby a úpravy kusovníkov alebo polotovarov v niekoľkých úrovniach
  • Prepojenie s Pohodou v reálnom čase
  • Kompatibilita s radom Pohoda E1

 

eMISTR – Výroba online

Systém eMISTR – Výroba online je moderný výrobný informačný systém, v ktorom sú premietnuté skúsenosti z viac než 500 nasadených systémov vo výrobných podnikoch a plne zodpovedá súčasným trendom v oblasti digitalizácie výroby a výrobných procesov. Zákazníci na systéme eMISTR predovšetkým oceňujú:

  • Dokonalý prehľad o výrobe v reálnom čase vrátane informácie kto, na čom a ako dlho pracuje
  • Grafickú prezentáciu výrobných údajov na mobilných zariadeniach i veľkoplošných obrazovkách
  • Jednoduchú kontrolu zabezpečenia materiálu pre výrobu a jeho objednávanie
  • Presné údaje a informácie o nákladoch, rozpracovanosti a ziskovosti výrobných zákaziek
  • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Adresár, Objednávky prijaté, Sklad, Mzdy
  • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.