Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Nástroje pre objednávky a faktúry

Objednávky skladom

Nezdržujte sa s objednávkami, ktoré nie je možné úplne vykryť a zefektívnite celý svoj proces spracovania objednávok. Naše riešenie Vám to umožní!

 • Riešenie označí objednávky, ktoré je možné v danom okamihu kompletne vykryť položkami, ktoré sú na sklade a je možné ich expedovať zákazníkovi.
 • Riešenie berie do úvahy časový horizont a označuje objednávky na expedovanie postupne od najstarších po najnovšie.
 • Efektívna práca s objednávkami a zásobami.
 • Postupná rezervácia zásob od najstaršej objednávky.
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: internetové obchody, objednávky, predaj, sklad.
 • Kompatibilita s radmi systému POHODA: POHODA E1.

Detail riešenia

Emaily z faktúr

Odoslanie informácie do e-mailu zákazníka o vydanej faktúre.

 • Modul pracuje tak s vydanými faktúrami, ako aj s vydanými zálohovými faktúrami
 • Vzhľad e-mailu je možné konfigurovať, zmeniť jeho znenie atď.
 • Možnosť odoslať e-mail aj s prílohou
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

Emaily z objednávok a ponúk

Odoslanie informácie do e-mailu zákazníka o stave objednávky alebo ponuky.

 • Modul pracuje s dokladmi v agendách Prijaté objednávky alebo Vydané ponuky
 • Vzhľad e-mailu je možné konfigurovať, zmeniť jeho znenie atď.
 • Možnosť odoslať e-mail aj s prílohou
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

Faktúry z objednávok

Rýchle a hromadné vybavenie objednávok v Pohode.

 • Modul na generovanie Vydaných faktúr z Prijatých objednávok
 • Odstránenie rutinnej operácie pri vybavovaní objednávok zákazníkov ich hromadným spracovaním
 • Na spracovanie možno využiť filtrovanie v podobe označených objednávok, číselných radov atď.
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

plusRouter

Aplikácia určená pre automatické spracovanie dokladov v Pohode na základe nastavených pravidiel a s možnosťou zohľadnenia stavov skladov a ďalších dokladov v Pohode z hľadiska skladovej dostupnosti. Aplikácia vie príslušné zdrojové doklady vytlačiť či preniesť do ďalších náväzných dokladov vrátane voliteľných parametrov, vytlačiť, vykonať SQL dotaz do databáze či spustiť ďalšiu aplikáciu.

 • možnosť nekonečného množstva pravidiel a kombinácií
 • ideálne napr. pre kompletné zautomatizovanie odbavovanie prijatých objednávok od prijatia až po expedíciu
 • pomocou nástroja plusRouter možno zautomatizovať prakticky akúkoľvek rutinnú prácu
 • všetky operácie probíhají na pozadí bez nutnosti zásahu užívateľa

Detail riešenia

PDF dokument generátor

Nechajte si automaticky vytvoriť dokument a odoslať ho zákazníkom.

 • Modul, ktorý automaticky a hromadne vytvára dokumenty vo formáte PDF, ukladá ich na disk počítača alebo ich rozosiela e-mailom
 • Dokumenty je možné generovať z rôznych agend – faktúry, objednávky, predajky atď. – a využiť tlačové zostavy Pohody
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Detail riešenia

plusNotify

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie najrôznejších upozornení vo forme SMS a emailov zákazníkom a obchodným partnerom na základe informácií z Pohody podľa nastavených filtrov. Už nemusíte svojim váženým zákazníkom jednému po druhom zasielať správy s informáciou, že tovar je na ceste, ale môžete im to celkom automaticky rozosielať emailom a pomocou SMS správ. Taktiež už nemusíte neustále kontrolovať a urgovať nezaplatené faktúry, o to sa plusNotify postará za vás (vrátane zaslania faktúry vo formáte PDF).

 • neobmedzené množstvo pravidiel - príklady základných pravidiel nájdete v detaile riešenia
 • odosielanie SMS cez rôzne brány (podľa požiadaviek) alebo cez GSM modul,
 • označenie pôvodu nových položiek do voliteľného parametra
 • odosielanie emailov vrátane prílohy s možnosťou priloženia PDF z Pohody

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, internetové obchody, objednávky, sklad, fakturácia, predaj.

 

Detail riešenia

Zasielanie informácií o pohľadávkach

Zlepšite platobnú morálku vašich zákazníkov.

 • Modul na automatické rozosielanie prehľadov nezaplatených faktúr vašim odberateľom e-mailom
 • Možnosť nastavenia dní po alebo pred splatnosťou, filtrovanie odberateľov, možnosť prikladania faktúr v PDF atď.
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

plusGroup

plusGroup slúži k zjednoteniu viacerých nevykrytých alebo čiastočne vykrytých objednávok jedného odberateľa do súhrnných prijatých objednávok podľa zadaných kritérií. Uplatnenie nájde napríklad v prevádzkach, kde odberatelia zasielajú objednávky priebežne a je potrebné ich hromadne odbaviť, alebo v situáciách, keď je potrebné po nejakej dobe vykonať zhrnutie objednávok, aby nejaká nezostala opomenutá. plusGroup je možné taktiež nadefinovať v prípade Pohody E1 ako Externý nástroj a spúšťať ho tak priamo z Pohody z agendy prijatých objednávok a využiť pri tom nadefinované alebo aktuálne filtre a tým zjednotiť napríklad iba zobrazené objednávky alebo len označeného odberateľa..

 • automatické zjednotenie objednávok podľa vopred definovaného nastavenia
 • pripravenosť pre vykrývanie objednávok skladníkmi každý deň
 • prenos voliteľných parametrov podľa nastavenia
 • označenia pôvodu nových položiek do voliteľného parametra,
 • označenia cesty pôvodných položiek do voliteľného parametra

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, objednávky, sklad.

Detail riešenia

Upomienkovač faktúr po splatnosti

Nástroj umožňuje automatické hromadné generovanie niekoľkých druhov upomienok z vydaných faktúr a ich následné odoslanie vo formáte .pdf na e-mail alebo fax zákazníka. Užívateľ má teda stále prehľad o všetkých odoslaných upomienkach vzťahujúcích sa k danému dokladu.

Detail riešenia

Faktúry z výdajok

Odstráňte rutinné spracovanie jednotlivých dokladov.

 • Modul, ktorý vytvorí jednu Vydanú faktúru z ľubovoľného počtu zvolených Výdajok
 • Možnosť používateľsky nastaviť filtrovanie spracovávaných Výdajok alebo podobu Vydanej faktúry
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

plusOrders

plusOrders je rýchly nástroj pre hromadnú prácu s objednávkami a ich ďalšie spracovanie. Používa sa najčastejšie pre prehľadné zobrazenie prijatých objednávok a ich automatické alebo manuálne spracovanie v systéme Pohoda.

 • prehľadné zobrazenie prijatých objednávok
 • možnosť automatického vykrytie objednávok
 • možnosť filtrovania zoznamu objednávok podľa firmy alebo podľa tovaru
 • možnosť čiastočného vykrytie zvolených objednávok
   

Detail riešenia

plusExpedice

Aplikácia plusExpedice je určená pre expedíciu a štítkovanie tovaru (vykrývanie objednávok), a to ako pri priamom rozvoze, tak i bežné expedície zásielkovými obchody. Je optimalizovaná pre prácu na dotykovej obrazovke a pre rýchlu prácu s objednávkami a čiarovými kódmi.

 • ľahké vyhľadávanie v nevybavených objednávkach a ich položkách
 • odkladanie objednávok, odovzdávanie medzi expedičnými stanicami
 • pripojenie všetkých bežne predávaných váh
 • evidencia obalov, prepraviek a pod.
   

Detail riešenia

plusSupplier

PlusSupplier slúži pre uľahčenie vystavovanie vydaných objednávok, ktoré dopĺňa štandardné funkcie Pohody v oblasti objednávanie tovaru u Vašich dodávateľov. Automatické objednávky v Pohode vie zvyčajne dostatočne chytro určiť, ktoré zásoby sa majú v akom množstve objednať, ale už nevie interaktívne vyberať, ktorú zásobu objednať u akého dodávateľa, aby to bolo efektívne.

 • automatizácia vydaných objednávok podľa nekonečného množstva podmienok
 • možno zohľadniť výsledky ABC analýzy (plusABC)
 • možnosť hromadného vygenerovanie dát do záložky Dodávatelia u Zásob podľa pohybov za určité obdobie
   

Detail riešenia

Faktúry zo zálohoviek

Nástroj pre hromadné generovanie Vydaných faktúr z Vydaných zálohových faktúr

 • Modul, ktorý zo všetkých plne zlikvidovaných Vydaných zálohových faktúry vytvorí Vydané faktúry.
 • Tie je možné automaticky odoslať vo formáte PDF na e-mailovú adresu alebo na FTP
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda SQL, Pohoda E1  

Detail riešenia

Regenerátor faktúr

Riešenie pre maximálnu odbúranie administratívy týkajúce sa pravidelnej mesačnej fakturácie.

 • Pre vybraných zákazníkov v Adresári umožňuje pravidelnú mesačnú fakturáciu vrátane odosielania PDF faktúr na e-mail alebo fyzickej tlače na papier
 • Opakujúce sa mesačná rutina nahradená stlačením jedného tlačidla
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Detail riešenia

plusSkladem - prehľadné vyhodnocovanie objednávok

Aplikácia plusSkladem pravidelne vyhodnocuje expedovatelnosť objednávok a každej objednávke priradí jeden alebo viacero farebných štítkov podľa ľubovoľne definovateľných filtrov.

- jednoduchá a prehľadná práca vďaka farebným štítkom
- možnosť filtrovať objednávky v Pohode podľa štítkov
- možnosť ľubovoľne definovať filtre objednávok ktoré sa nemajú spracovávať
- jednoduchá definícia štítkov podľa nastaviteľného filtra
- možno ľubovoľne nastaviť štítky (farba, názov) tak, ako budú zobrazené v Pohode
- automatické spúšťanie bez nutnosti zásahu užívateľa

Detail riešenia

plusNáhled - rýchly náhľad pripojených dokumentov

Aplikácia plusNáhled zobrazuje v oddelenom okne v reálnom čase náhľad dokumentov, vlastné zoznamy, súpisy dát alebo grafy.

- prezeranie pripojených dokumentov z aktuálne zobrazeného dokladu v spustenej Pohode
- možnosť listovania v PDF dokumentoch
- zobrazenie ľubovoľného zoznamu súvisiaceho s označeným dokladom v Pohode
- zobrazenie súpisu dát s možnosťou zhliadnuť ďalšie informácie po označení riadku
- definícia vlastných zostáv vrátane tvorby grafov
- ovládanie pomocou globálnych klávesových skratiek definovaných používateľom
- ovládanie bez nutnosti opustiť Pohodu

Detail riešenia

bMobile Obchodný zástupca

Vytváranie objednávky a cenníku obchodným zástupcom. Individuálne ceny sa ukladajú do Adresára v Pohode, a tým vznikne cenník pre konkrétneho zákazníka. Vkladanie nových firiem a editácia kontaktu. Prístupové práva jednotlivých obchodníkov pomocou Strediska v Pohode.

 • Priamo na Vašom telefóne s Android nebo iOS, nepotrebujete zabezpečiť údajový terminál
 • Objednávka sa objaví okamžite v Pohode pripravená k expedícii, nie je potrebná synchronizácia
 • Oblasti pre obchodníkov je možné rozdeliť pomocou oprávnení na Strediská v Pohode
 • Objednávku je možné naviazať na centrálny sklad alebo na sklad obchodníka
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA E1, POHODA SQL
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Adresár, Objednávky, Práca s čiarovými kódmi

Detail riešenia

STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.