Nástroje pre objednávky a faktúry

Objednávky skladom

Nezdržujte sa s objednávkami, ktoré nie je možné úplne vykryť a zefektívnite celý svoj proces spracovania objednávok. Naše riešenie Vám to umožní!

 • Riešenie označí objednávky, ktoré je možné v danom okamihu kompletne vykryť položkami, ktoré sú na sklade a je možné ich expedovať zákazníkovi.
 • Riešenie berie do úvahy časový horizont a označuje objednávky na expedovanie postupne od najstarších po najnovšie.
 • Efektívna práca s objednávkami a zásobami.
 • Postupná rezervácia zásob od najstaršej objednávky.
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: internetové obchody, objednávky, predaj, sklad.
 • Kompatibilita s radmi systému POHODA: POHODA E1.

Emaily z faktúr

Odoslanie informácie do e-mailu zákazníka o vydanej faktúre.

 • Modul pracuje tak s vydanými faktúrami, ako aj s vydanými zálohovými faktúrami
 • Vzhľad e-mailu je možné konfigurovať, zmeniť jeho znenie atď.
 • Možnosť odoslať e-mail aj s prílohou
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Emaily z objednávok a ponúk

Odoslanie informácie do e-mailu zákazníka o stave objednávky alebo ponuky.

 • Modul pracuje s dokladmi v agendách Prijaté objednávky alebo Vydané ponuky
 • Vzhľad e-mailu je možné konfigurovať, zmeniť jeho znenie atď.
 • Možnosť odoslať e-mail aj s prílohou
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Faktúry z objednávok

Rýchle a hromadné vybavenie objednávok v Pohode.

 • Modul na generovanie Vydaných faktúr z Prijatých objednávok
 • Odstránenie rutinnej operácie pri vybavovaní objednávok zákazníkov ich hromadným spracovaním
 • Na spracovanie možno využiť filtrovanie v podobe označených objednávok, číselných radov atď.
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

PDF dokument generátor

Nechajte si automaticky vytvoriť dokument a odoslať ho zákazníkom.

 • Modul, ktorý automaticky a hromadne vytvára dokumenty vo formáte PDF, ukladá ich na disk počítača alebo ich rozosiela e-mailom
 • Dokumenty je možné generovať z rôznych agend – faktúry, objednávky, predajky atď. – a využiť tlačové zostavy Pohody
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Zasielanie informácií o pohľadávkach

Zlepšite platobnú morálku vašich zákazníkov.

 • Modul na automatické rozosielanie prehľadov nezaplatených faktúr vašim odberateľom e-mailom
 • Možnosť nastavenia dní po alebo pred splatnosťou, filtrovanie odberateľov, možnosť prikladania faktúr v PDF atď.
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Faktúry z výdajok

Odstráňte rutinné spracovanie jednotlivých dokladov.

 • Modul, ktorý vytvorí jednu Vydanú faktúru z ľubovoľného počtu zvolených Výdajok
 • Možnosť používateľsky nastaviť filtrovanie spracovávaných Výdajok alebo podobu Vydanej faktúry
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Upomienkovač faktúr po splatnosti

Nástroj umožňuje automatické hromadné generovanie niekoľkých druhov upomienok z vydaných faktúr a ich následné odoslanie vo formáte .pdf na e-mail alebo fax zákazníka. Užívateľ má teda stále prehľad o všetkých odoslaných upomienkach vzťahujúcích sa k danému dokladu.

plusOrders - triedenie prijatých objednávok

plusOrders je interaktívny nástroj na hromadnú prácu s objednávkami a ich ďalšie spracovanie. Používa sa najčastejšie na prehľadné zobrazenie prijatých objednávok, vyhodnotenie ich skladovosti a triedenie na plne či čiastočne expedovateľné a neexpedovateľné.

 • uľahčite si čas s ručným triedením prijatých objednávok
 • majte okamžitý prehľad nad tým, ktoré objednávky je možné vykryť a na ktorých niečo chýba
 • prehľadne zobraziť zásoby a množstvo na prijatých a vydaných objednávkach s dátumom dodania
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Objednávky

plusExpedice - expedícia pre rozvoz aj zasielanie

Aplikácia plusExpedícia je určená na expedíciu (vykrývanie objednávok), a to najmä pri pravidelnom zásobovaní mäsom, ovo-zel alebo pekárom. Umožňuje tlač štítkov, odkladanie objednávok, delenie na stanovište a je množstvo ďalších funkcií v tomto prostredí nevyhnutných.

 • zrýchlite celý proces expedície produktov, využite čiarové kódy, rozdeľte expedíciu na stanovište
 • zvýšte expedičnú kapacitu Vašej prevádzky a získajte náskok pred konkurenciou
 • využite kombináciu s dopravníkovou linkou a automatizáciou triedenia objednávok
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Objednávky, Faktúry, Predajky, Výdajky, Príjemky

Faktúry zo zálohoviek

Nástroj pre hromadné generovanie Vydaných faktúr z Vydaných zálohových faktúr

 • Modul, ktorý zo všetkých plne zlikvidovaných Vydaných zálohových faktúry vytvorí Vydané faktúry.
 • Tie je možné automaticky odoslať vo formáte PDF na e-mailovú adresu alebo na FTP
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda SQL, Pohoda E1  

Regenerátor faktúr

Riešenie pre maximálnu odbúranie administratívy týkajúce sa pravidelnej mesačnej fakturácie.

 • Pre vybraných zákazníkov v Adresári umožňuje pravidelnú mesačnú fakturáciu vrátane odosielania PDF faktúr na e-mail alebo fyzickej tlače na papier
 • Opakujúce sa mesačná rutina nahradená stlačením jedného tlačidla
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

plusSkladem - prehľadné vyhodnocovanie objednávok

Aplikácia plusSkladom Vám zásadne uľahčí prácu s prijatými objednávkami. Pravidelne vyhodnocuje expedovateľnosť objednávok a každej objednávke priradí jeden alebo viac farebných štítkov podľa ľubovoľne definovateľných filtrov.

 • automatizované vyhodnocovanie plne aj čiastočne expedovateľných objednávok
 • ľahko filtrujte stavy objednávok priamo v zozname prijatých objednávok v Pohode podľa štítkov
 • využite dáta zo štítkov ako podklad pre ďalšiu automatizáciu
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Objednávky

plusReklamace - ľahké prijímanie reklamácií

plusReklamácia slúži na uľahčenie práce s reklamáciami. Výmena tovaru, vrátenie tovaru, vrátenie poškodeného tovaru či reklamácia - všetky tieto operácie je možné vykonať naraz pomocou tejto aplikácie vrátane vyhľadania predajného dokladu a overenia záruky.

 • sledujte históriu reklamácií k danému dokladu za viac rokov naspäť naprieč účtovnými jednotkami
 • vystavujte a tlačte potrebné účtovné a skladové doklady
 • označujte reklamovaný tovar pomocou štítkov
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Reklamácie, Faktúry, Výdajky

bMobile Obchodný zástupca

Vytváranie objednávky a cenníku obchodným zástupcom. Individuálne ceny sa ukladajú do Adresára v Pohode, a tým vznikne cenník pre konkrétneho zákazníka. Vkladanie nových firiem a editácia kontaktu. Prístupové práva jednotlivých obchodníkov pomocou Strediska v Pohode.

 • Priamo na Vašom telefóne s Android nebo iOS, nepotrebujete zabezpečiť údajový terminál
 • Objednávka sa objaví okamžite v Pohode pripravená k expedícii, nie je potrebná synchronizácia
 • Oblasti pre obchodníkov je možné rozdeliť pomocou oprávnení na Strediská v Pohode
 • Objednávku je možné naviazať na centrálny sklad alebo na sklad obchodníka
 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA E1, POHODA SQL
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Adresár, Objednávky, Práca s čiarovými kódmi
STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.