Import/export dát, výkazníctva

Importovať skladové karty a aktualizovať externé zásoby v Pohode

Možnosť aktualizovať externé skladové zásoby prípadne aj zakladať nové skladové karty vášho dodávateľa na základe zdrojového XML feedu

 • Možnosť načítať akýkoľvek online/offline feed v XML, CSV, JSON a pod. (podpora len pre POHODA SQL/E1).
 • Možnosť aktualizovať externé skladové zásoby prípadne aj zakladať nové skladové karty vášho dodávateľa na základe zdrojového XML feedu.
 • Možnosť vytvoriť členenie skladu podľa zdrojového feedu.
 • Možnosť vytvoriť členenie cez internetové kategórie.
 • Možnosť zaradiť produkt do existujúcej internetovej kategórie (v poznámke internetovej kategórie sa definuje ID kategórie, ktoré je vo feede).
 • Možnosť sťahovania obrázkov a súvisiacich súborov.
 • Možnosť vytvoriť varianty aj s väzbami na hlavné produkty.
 • Možnosť definovať, ktoré údaje sa majú následne ďalej aktualizovať podľa zdrojového feedu. Aktualizácia produktov je optimalizovaná na zmeny od poslednej aktualizácie.
 • Aktualizované skladové karty a zásoby sú validné pre následnú synchronizáciu s e-shopom (prostredníctvom e-shop PohodaConnectoru).
 • Možnosť volania aplikácie aj z plánovača Windows.

Import dát do Pohody

Skvelý nástroj nielen na tvorbu zásob, ale aj ďalších dokladov.

 • Zakladanie a aktualizácia zásob zo súboru CSV alebo XLSX
 • Možnosť vytvárania dokladov súvisiacich dokladov: Príjemka, Prijatá a Vydaná faktúra alebo Prijatá objednávka
 • Vytváranie šablón podľa štruktúry importovaného súboru
 • Jednoduché na ovládanie
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Import zoznamu faktúr

Pomocou dvoch kliknutí dostanete do Pohody ľubovoľné množstvo faktúr.

 • Import súboru vo formáte CSV alebo XLSX, ktorý obsahuje zoznam faktúr
 • Možnosť importovať faktúry s viacerými položkami alebo rôznymi sadzbami DPH
 • Vytváranie šablón podľa štruktúry importovaného súboru vrátane nastavenia typu dokladu
 • Ideálne na odstránenie rutinného alebo ručného zakladania faktúr
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Import do Pokladne

Veľmi rýchly spôsob, akým do Pohody previesť pokladničné doklady.

 • Import súborov vo formátoch CSV a XLSX do agendy Pokladňa
 • Pomocou šablóny jednoducho nastavíte typ dokladu a pole, do ktorých budete hodnoty z importného súboru prenášať
 • Používaním zrušíte pravidelné ručné prepisovanie dokladov
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Import XML FEED do Pohody

Previazanie sortimentu tovaru od dodávateľa s vašimi zásobami.

 • Ideálny nástroj pre používateľov, ktorí chcú pridávať do Pohody zásoby z XML feedu dodávateľa alebo chcú niektoré údaje v týchto zásobách aktualizovať
 • Nástroj je možné spúšťať pravidelne a automaticky, a získavať tak informácie od dodávateľa z odkazu webových stránok alebo FTP
 • Množstvo a výber hodnôt importovaných do Pohody upravíme na mieru
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Fingera: import dát z dochádzky do miezd

Našim klientom dokážeme poskytnúť možnosť importu neprítomnosti a príplatkových položiek z Fingera dochádzky do Pohody. Import prebieha zápisom do SQL DB klienta z csv.

 • úspora času pri spracovaní miezd
 • eliminácia chýb spôsobených manuálnym prepisovaním dochádzky do miezd
 • úspora nákladov na spracovanie miezd
 • automatický výpočet príplatkov na základe dochádzky

Kompatibilné pre rady programu POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Jazz Auto

Riešenie pre sieť partnerov Volkswagen Group

 • Prenos údajov zo systému DMS-CZ/SK
 • Prenos faktúr a skladových pohybov, výkazy BMO
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Jazz EDI

Elektronická výmena obchodných dokumentov s obchodnými reťazcami

 • Import prijatých objednávok, prijatých faktúr, príjemok
 • Export faktúr a dodacích listov, vydaných objednávok
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Jazz pre Účtovníkov

Spolupráca medzi účtovnou firmou a jej klientmi

 • Export dokladov súvisiacich s podnikaním od klienta k účtovnej firme
 • Nahranie údajov od klienta do účtovníctva
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

On-line prevodový mostík DMS CZ/SK vs. POHODA SQL

 • Automatické zaúčtovanie v takmer reálnom čase
 • Okamžitý prehľad
 • Zjednotenie databázy zákazníkov
 • Zníženie nákladov

Hlavné funkcie

 • Import dokladov z modulov SERVIS, NV a OV
 • Import skladových pohybov ND, NV, OV
 • Import faktúr od VW FS
 • Import faktúr od ŠAS
 • Zaúčtovanie spotreby skladu
 • Podrobná evidencia vykonaných importov
 • Import zálohových faktúr s previazaním na vystavené faktúry, kde sú odrátané
 • Automatická možnosť importu dokladov a skladových pohybov okamžite po ich vystavení
 • Export súboru obratu účtov a stredísk pre výkazy BMO
 • Synchronizácia dát zákazníkov v adresári Pohody
 • Zasielanie požiadavky na zlúčenie databázy zákazníkov do DMS
 • Kontrola zapísaných dokladov voči DMS
 • Možnosť skontrolovať saldo zákazníka priamo v DMS
 • Podrobné predkontovanie položiek faktúr podľa 24 vlastností každej položky
 • Generovanie hotovostných dokladov v pokladni vrátane úhrad prenesených dokladov
 • Dopĺňanie členenia pre kontrolný výkaz DPH
 • Kontrola IČ DPH zákazníkov voči databáze VIES
 • Individuálne úpravy podľa požiadaviek klienta

Kompatibilita s radmi:
POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, fakturácia, účtovanie

plusImport2Pohoda - import dokladov do Pohody

plusImport2Pohoda je univerzálny nástroj pre import dodávateľských i odberateľských dokladov z formátov CSV/XML priamo do agend v Pohode s možnosťou definovať neobmedzené množstvo importných šablón a automatického spúšťania. Možnosť rozšírenia funkčnosti o špecifické formáty pomocou pluginov.

 • odstráňte chyby a ušetrite čas pri ručnom prepisovaní dokladov do Pohody
 • importujte objednávky od najväčších odberateľov automaticky
 • postupne rozširujte elektronickú výmenu dát s rôznymi dodávateľmi i odberateľmi
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Zásoby, Objednávky, Faktúry, Ponuky, Inventúrne zoznamy

plusExportUni - export dokladov do XML/PDF/ISDOC

plusExportUni je nástroj pre automatizovaný export dokladov z Pohody do zložky/FTP/e-mailu vo formátoch PDF/XML/ISDOC. Využijete ho napr. pre upload faktúr do e-shopu, archiváciu PDF v dátovom úložisku, zasielanie dátových objednávok a pod.

 • uľahčíte prácu vašim dodávateľom i odberateľom vďaka automatickému poskytovaniu potrebných dokladov
 • automaticky archivujte doklady v PDF/A formáte
 • automaticky exportujte doklady z príslušných agend v Pohode
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Objednávky, Faktúry, Výdajky , Ponuky

plusReport - Automatizácia pomocou programu Excel

PlusReport je aplikácia ktorá slúži na generovanie Excelových formulárov z dát z Pohody a ich odosielanie mailom a zároveň spracovanie vyplnených formulárov späť do Pohody. Využíva sa napr. pre príjem objednávok, komisné hlásenia či inventúry komisných skladov.

 • uľahčite zákazníkom vytváranie pravidelných objednávok na pravidelné závozy
 • vytvárajte doklady v Pohode pomocou pevne daných bezpečných Excelových formulárov
 • automaticky spracujte doklady do Pohody po prijatí zákazníkom vyplnenej tabuľky z e-mailu
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Zásoby, Objednávky, Výdajky

plusNáhled - rýchly náhľad pripojených dokumentov

Aplikácia plusNáhľad zrýchľuje prácu s priloženými dokumentmi, obrázkami a prehľadmi v Pohode. V oddelenom okne alebo na druhom monitore zobrazuje v reálnom čase dokumenty, obrázky či definované prehľady súvisiace s položkou, ktorá je práve v Pohode vybraná.

 • zobrazujte si dokumenty a prehľady k vybranému záznamu automaticky na druhej obrazovke
 • prístupujte k dokumentom bez nutnosti preklikávania sa medzi záložkami a ručnému otváraniu
 • zrýchlite svoju prácu pri kontrole originálnych dokladov proti dokladom v Pohode
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Všetky agendy

plusImportUni - import a aktualizácia zásob do Pohody

plusImportUni je univerzálny nástroj pre import a aktualizáciu zásob v Pohode z CSV/XML súborov či feedov s možnosťou definovať šablóny pre import a podporou plne automatického spúšťania. Využijete ako pri plnení e-shopu, tak pre zjednodušenie zakladania a udržovania zásob v Pohode najmä od majoritných dodávateľov.

 • majte plnohodnotné dáta na e-shope o ponúkaných zásobách, pokiaľ Vám ich Váš dodávateľ poskytne
 • majte presnú informáciu o stavoch skladu dodávateľa vďaka pravidelným importom
 • zakladajte a aktualizujte produkty automaticky, vrátane voliteľných parametrov, popisov a obrázkov
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Zásoby

plusNotify - pokročilá notifikácia SMS a emaily

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie správ a upozornení vo forme SMS a emailov zákazníkom, obchodným partnerom i zamestnancom na základe informácií z Pohody podľa nastavených pravidiel.

 • ušetrite čas a náklady spojené s papierovým či ručným elektronickým rozosielaním dokladov
 • zaistite si pravidelné generovanie prehľadov a prevádzkových informácií pre interné potreby
 • zasielajte doklady v rôznych formátoch pre ľahký import, zákazníci to ocenia
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda MDB, Pohoda SQL, Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Všetky agendy
STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.