Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Import/export dát, výkazníctva

Importovať skladové karty a aktualizovať externé zásoby v Pohode

Možnosť aktualizovať externé skladové zásoby prípadne aj zakladať nové skladové karty vášho dodávateľa na základe zdrojového XML feedu

 • Možnosť načítať akýkoľvek online/offline feed v XML, CSV, JSON a pod. (podpora len pre POHODA SQL/E1).
 • Možnosť aktualizovať externé skladové zásoby prípadne aj zakladať nové skladové karty vášho dodávateľa na základe zdrojového XML feedu.
 • Možnosť vytvoriť členenie skladu podľa zdrojového feedu.
 • Možnosť vytvoriť členenie cez internetové kategórie.
 • Možnosť zaradiť produkt do existujúcej internetovej kategórie (v poznámke internetovej kategórie sa definuje ID kategórie, ktoré je vo feede).
 • Možnosť sťahovania obrázkov a súvisiacich súborov.
 • Možnosť vytvoriť varianty aj s väzbami na hlavné produkty.
 • Možnosť definovať, ktoré údaje sa majú následne ďalej aktualizovať podľa zdrojového feedu. Aktualizácia produktov je optimalizovaná na zmeny od poslednej aktualizácie.
 • Aktualizované skladové karty a zásoby sú validné pre následnú synchronizáciu s e-shopom (prostredníctvom e-shop PohodaConnectoru).
 • Možnosť volania aplikácie aj z plánovača Windows.

Detail riešenia

Import dát do Pohody

Skvelý nástroj nielen na tvorbu zásob, ale aj ďalších dokladov.

 • Zakladanie a aktualizácia zásob zo súboru CSV alebo XLSX
 • Možnosť vytvárania dokladov súvisiacich dokladov: Príjemka, Prijatá a Vydaná faktúra alebo Prijatá objednávka
 • Vytváranie šablón podľa štruktúry importovaného súboru
 • Jednoduché na ovládanie
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Detail riešenia

Import zoznamu faktúr

Pomocou dvoch kliknutí dostanete do Pohody ľubovoľné množstvo faktúr.

 • Import súboru vo formáte CSV alebo XLSX, ktorý obsahuje zoznam faktúr
 • Možnosť importovať faktúry s viacerými položkami alebo rôznymi sadzbami DPH
 • Vytváranie šablón podľa štruktúry importovaného súboru vrátane nastavenia typu dokladu
 • Ideálne na odstránenie rutinného alebo ručného zakladania faktúr
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Detail riešenia

Import do Pokladne

Veľmi rýchly spôsob, akým do Pohody previesť pokladničné doklady.

 • Import súborov vo formátoch CSV a XLSX do agendy Pokladňa
 • Pomocou šablóny jednoducho nastavíte typ dokladu a pole, do ktorých budete hodnoty z importného súboru prenášať
 • Používaním zrušíte pravidelné ručné prepisovanie dokladov
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Detail riešenia

Import XML FEED do Pohody

Previazanie sortimentu tovaru od dodávateľa s vašimi zásobami.

 • Ideálny nástroj pre používateľov, ktorí chcú pridávať do Pohody zásoby z XML feedu dodávateľa alebo chcú niektoré údaje v týchto zásobách aktualizovať
 • Nástroj je možné spúšťať pravidelne a automaticky, a získavať tak informácie od dodávateľa z odkazu webových stránok alebo FTP
 • Množstvo a výber hodnôt importovaných do Pohody upravíme na mieru
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

Jazz Auto

Riešenie pre sieť partnerov Volkswagen Group

 • Prenos údajov zo systému DMS-CZ/SK
 • Prenos faktúr a skladových pohybov, výkazy BMO
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

Detail riešenia

Jazz EDI

Elektronická výmena obchodných dokumentov s obchodnými reťazcami

 • Import prijatých objednávok, prijatých faktúr, príjemok
 • Export faktúr a dodacích listov, vydaných objednávok
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

 

Detail riešenia

Jazz pre Účtovníkov

Spolupráca medzi účtovnou firmou a jej klientmi

 • Export dokladov súvisiacich s podnikaním od klienta k účtovnej firme
 • Nahranie údajov od klienta do účtovníctva
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

Detail riešenia

On-line prevodový mostík DMS CZ/SK vs. POHODA SQL

 • Automatické zaúčtovanie v takmer reálnom čase
 • Okamžitý prehľad
 • Zjednotenie databázy zákazníkov
 • Zníženie nákladov

Hlavné funkcie

 • Import dokladov z modulov SERVIS, NV a OV
 • Import skladových pohybov ND, NV, OV
 • Import faktúr od VW FS
 • Import faktúr od ŠAS
 • Zaúčtovanie spotreby skladu
 • Podrobná evidencia vykonaných importov
 • Import zálohových faktúr s previazaním na vystavené faktúry, kde sú odrátané
 • Automatická možnosť importu dokladov a skladových pohybov okamžite po ich vystavení
 • Export súboru obratu účtov a stredísk pre výkazy BMO
 • Synchronizácia dát zákazníkov v adresári Pohody
 • Zasielanie požiadavky na zlúčenie databázy zákazníkov do DMS
 • Kontrola zapísaných dokladov voči DMS
 • Možnosť skontrolovať saldo zákazníka priamo v DMS
 • Podrobné predkontovanie položiek faktúr podľa 24 vlastností každej položky
 • Generovanie hotovostných dokladov v pokladni vrátane úhrad prenesených dokladov
 • Dopĺňanie členenia pre kontrolný výkaz DPH
 • Kontrola IČ DPH zákazníkov voči databáze VIES
 • Individuálne úpravy podľa požiadaviek klienta

Kompatibilita s radmi:
POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, fakturácia, účtovanie

Detail riešenia

plusImport2POHODA

Univerzálny nástroj pre import dodávateľských aj odberateľských dokladov priamo do agend v Pohode s možnosťou definovať neobmedzené množstvo šablón. Počet pravidiel a vzniknutých dokladov nie je nijako obmedzený, navyše je možné pre každé pravidlo nastaviť rôznu účtovnú jednotku. Vytvorené doklady možno automaticky nadviazať na objednávky.

 • podpora všetkých bežných formátov (XML, CSV, Excel ...)
 • importné súbory je možné načítať z rôznych zdrojov (adresáre. FTP, email ...)
 • aplikáciu je možné spúšťať na pozadí pomocou plánovača úloh
   

Detail riešenia

plusExportUni

Užitočný nástroj slúžiaci pre automatizovaný export dokladov z Pohody v XML do ľubovoľného umiestnenia. plusExportUni plne podporuje aj transformačné šablóny (XSLT) a to vrátane formátu pre spätný import do Pohody. Možnosť spúšťať v nastavenej časy dávkovo na pozadí.

 • je možné vytvoriť ľubovoľný počet exportovacích úloh
 • dostupné agendy (zatiaľ): Objednávky, Faktúry, Výdajky
 • možnosť XLS transformácie vr. formátu pre spätný import do Pohody
 • výstup možno ukladať do zložky, nahrávať na FTP, alebo odoslať mailom

Detail riešenia

plusReport

Aplikácia, ktorá uľahčuje vzájomnú výmenu objednávok vo forme excelových formulárov medzi zákazníkmi a dodávateľom a ich následné automatické spracovanie do Pohody do agendy prijatých objednávok.

 • automatické rozosielanie preddefinovaných formulárov zákazníkom
 • vyberanie a spracovanie navrátených objednávok z emailu
 • práca s XLS súbory bez nutnosti nainštalovaného Excelu
 • intuitívny editor emailov

Detail riešenia

STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.