Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Ďalšie riešenia

ISCP Report TREXIMA

Štvrťročné výkazy o cene práce ISCP (MPSVaR SR)

www.bhit.cz/uzivatelske-agendy/iscp-report-trexima-sk/

 

Detail riešenia

Spotrebné balenie liehu - SBL

Programové riešenie, ktoré značne zjednodušuje podanie mesačného elektronického hlásenia o SBL na colnej správe pomocou XML súborov, pričom umožňuje podanie riadneho aj opravného hlásenia

http://www.bhit.cz/uzivatelske-agendy/evidence-sbl-sk/

 

Detail riešenia

SMSky

Možnosť odosielania SMS správ priamo z konkrétneho dokladu v danej agende

http://www.bhit.cz/uzivatelske-agendy/smsky-sk-verze//

 

Detail riešenia

AAA - Adminstration Accounting App

Aplikácia Administration Accounting App je nadstavbou ekonomického systému POHODA a približuje účtovníctvo aj pre neúčtovníkov. Vďaka jednoduchému a intuitívnemu ovládaniu sa užívateľ dostane k aktuálnym výstupom z účtovníctva, ktoré ho zaujímajú. Aplikáciu je možné použiť v akomkoľvek zariadení s prístupom na internet, vďaka čomu má každý rýchly prístup k svojej výsledovke, súvahe, saldokontu či personalistike. Toto riešenie ponúka funkciu nenáročného vytvárania faktúr, hromadných platobných príkazov či upomienok k neuhradeným odberateľským faktúram.
Všetko čo potrebujete vedieť o svojom účtovníctve máte na pár klikov bez kontaktovania účtovníka.

Podrobnejšie informácie o funkcionalite, cenách a doplňujúcich informáciách sa nachádzajú na internetovej stránke www.onlineapp.sk

Kompatibilita s radmi:
POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, fakturácia, mzdy, prenos údajov

Referenční zákazníci:

 

Detail riešenia

História servisov zariadení

Sprehľadnite a zefektívnite si evidenciu vykonaných servisných opráv na konkrétnych zariadeniach vrátane evidencie použitých náhradných dielov a odpracovaného času.

 • Prehľadná evidencia poskytnutých servisných opráv s väzbou na konkrétne zariadenie od jeho predaja.
 • Efektívna práca so servismi.
 • Evidencia použitých náhradných dielov pri servise konkrétneho zariadenia. Priama väzba na agendu Servis - zakladanie nového servisného listu priamym povelom z novej agendy a naopak.
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: adresár, sklad, reklamácie, servis.
 • Kompatibilita s radmi systému POHODA: POHODA E1.

Detail riešenia

Zákaznícke karty/vernostný program

Odmeňte vernosť vašich zákazníkov v podobe darčekov alebo zliav.

 • Modul pre zľavové karty kontroluje obraty zákazníka v agendách Kasa, Predajky a Vydané faktúry
 • Na ich základe je možné vytvoriť systém odmien – darčeky (body) alebo zľavy (zmena predajnej ceny)
 • O nároku na darček alebo zľavu môže byť zákazník informovaný e-mailom alebo v Kase pri ďalšom nákupe
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

Newsletter Sender Firmadat

Dajte vedieť svojim zákazníkom, čo je u vás nové.

 • Modul na odosielanie informačných e-mailov – newsletterov, správ, akcií atď. príjemcom z Adresára alebo priamo zadaným v aplikácii
 • Možnosť prikladania príloh aj spracovania šablóny správy na mieru
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

INEXIA

Vývoj aplikácií na mieru podľa špecifických potrieb zákazníka, napr. pre generovanie leasingových splátok, pre správu a predaj školení a kurzov, pre prepočítavanie ponúk pri zmene cien alebo kurzov mien a pod.

Detail riešenia

Firmadat SMS Sender

Rozošlite svojim zákazníkom esemesky s informáciou, v akej fáze sa ich zákazka nachádza.

 • Modul na automatické odosielanie SMS správ, ktoré informujú zákazníkov o stavoch získaných z rôznych agend Pohody
 • Možnosť odosielať viac typov správ, ktoré vychádzajú napr. z prijatia objednávky, odoslania zásielky, vystavenia zálohovej faktúry atď.
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

 

Detail riešenia

Firmadat Signer

Elektronické vkladanie podpisu do dokumentov.

 • Modul umožňuje elektronicky vkladať podpisy do dokumentov pomocou Android zariadenia, kde klient napíše svoj podpis
 • Podpisy je možné vkladať do akýchkoľvek dokumentov, ktoré sú v agendách Výdajka, Príjemka, Vydaná faktúra, Predajka, Prijatá objednávka či výroba. Možno upraviť aj pre iné agendy.
 • Kompatibilita s radom Pohoda E1

Detail riešenia

Systém pre požičovne

Rezervácia a vypožičania tovar zo skladov v Pohode, vo zvolenom termíne s možnosťou nastavenia cien.

 • Modul umožňuje požičať, či rezervovať zvolený tovar, ktoré sa nachádza na skladu v Pohode.
 • Možnosť vytvorenia vlastných cien za vypožičanie, vrátane vytvorenia potrebných dokladu (výdajka, príjemka, faktúra), ktoré sa tiež uložia do programu Pohoda.
 • Kompatibilita s radmi Pohoda SQL, Pohoda E1

Detail riešenia

Čiarové kódy

Využite naplno možnosti práce s čiarovými kódmi a ich čítačkami.

 • Modul pre generovanie čiarových kódov a kódov zásob
 • Možnosť zvoliť formát čiarového kódu (EAN 8 alebo EAN13), prípadne nastaviť číselný rad v prípade generovanie kódu zásob pre zvolený sklad
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

Detail riešenia

plusReklamace - ľahké prijímanie reklamácií

plusReklamace slúži na ulahčenie práce pri prijímaní reklamácií v Pohode.

- vybavovanie reklamácií vrátenie do 14 dní, výmenou, vytvorením reklamácie
- jednoduché ovládanie
- práca s viacerými účtovnými jednotkami (niekoľko rokov späť)
- spúšťanie priamo z Pohody alebo zadanie dokladu až po spustení programu
- zoznam už vykonaných reklamácií
- rýchle alebo podrobné zadanie reklamácie
- možnosť definovať aktuálne pobočku (sklad) pre príjem tovaru mimo centrálu
- označenie reklamovaného tovaru pomocou štítkov

Detail riešenia

plusServis - kompletná správa servisných zákaziek

Aplikácia plusServis Vám umožní pohodlnú prácu so servisnými zákazkami od prijatia až po vyúčtovanie.

- jednoduché vyhľadanie predmetu servisu
- automatické overovanie platnosti záruky
- možnosť vytvárania a automatické prikladanie fotodokumentácie
- sprievodca tlačou
- ponuky k servisu na dodatočné činnosti a diely
- vyúčtovanie servisu je možné vykonať faktúrou, alebo výdajkou (napr. pre potreby hromadnej mesačnej fakturácie)
- všetky vystavené doklady k servisu sú v Pohode k dispozícii pod jednou zákazkou

Detail riešenia

plusPůjčovna - kompletné riešenie výpožičiek

PlusPůjčovna je kompletným riešením evidencie a správy zápožičiek nad Pohodou. Umožňuje odbavenie zápožičiek od rezervácie, cez zapožičanie, až po vyúčtovanie.

- prehľad zapožičaného tovaru
- rýchle zapožičanie na pár kliknutí
- možnosť rezervovať tovar
- jednoduchá definícia cenníkov
- dva druhy výpočtu ceny za požičanie
- vytváranie dokladov v Pohode podľa spôsobu platby
- automatický upraviteľný výpočet penále
- možnosť pripojenia súvisiacich zásob pri vrátení (čistení, servis, ...)

Detail riešenia

STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.