CRM

eWay-CRM

Informačný systém v Microsoft Outlook

 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: adresár, fakturácia, skladové karty
 • Súvisiace služby: administrácia, inštalácia, nastavenie, školenie, užívateľská podpora, hosting
 • Použitá platforma: Microsoft Windows

Vistos CRM

Software Solutions for your success

 • Kompatibilita s radmi systému: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1
 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: adresár, fakturácia, objednávky, skladové karty, prenos údajov
 • Ide o cloud, stačí akýkoľvek operačný systém s internetovým prehliadačom

Gram CRM

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Adresy, Faktúry, Objednávky, Ponuky, Interné doklady (daňový doklad k prijatej platbe), Skladové zásoby, Predkontácia.

 • Jednorazová alebo pravidelná synchronizácia údajov.
 • Grafy a nástenky v Gram CRM na základe údajov z POHODA.
 • Gram CRM je cloudové riešenie, na prácu stačí internetový prehliadač.
 • Pravidelná synchronizácia platby faktúr z POHODA

LINK

LINK je webová aplikácia, ktorú je možné spustiť na akomkoľvek zariadení (počítač, tablet, mobil) s prístupom na internet bez potreby inštalácie. Ide o nadstavbu nad účtovným programom POHODA, vďaka ktorej majú klienti a používatelia vždy aktuálny prehľad o účtovníctve.

 • Dostupnosť 24/7 na akomkoľvek zariadení (počítač, tablet, mobil)
 • Prístup k účtovným záznamom v reálnom čase
 • Vždy aktuálny prehľad o účtovníctve
 • Prehľad o prijatých a vydaných faktúrach
 • Prehľad o ostatných záväzkoch a pohľadávkach
 • Prehľad o prijatých a vydaných objednávkach
 • Prehľad o stave v pokladni a v banke
 • Prehľad o majetku
 • Prehľad o zmluvách
 • Prehľad o zákazkách
 • Prehľadné grafy a reporty
 • Možnosť generovať príkazy na úhradu do banky
 • Náhľad na dokumenty pri jednotlivých záznamoch
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda E1, Pohoda SQL

PersonalLINK

PersonalLINK je webová aplikácia dostupná na akomkoľvek zariadení. Používateľ - personalista resp. mzdový účtovník ma vždy aktuálny prehľad o zamestnancoch, ich dochádzke. Priamo v aplikácii vie zadávať neprítomnosti, zrážky alebo schvaľovať dovolenky zamestnancom, hromadne odosielať výplatné pásky.

 • Dostupnosť 24/7 na akomkoľvek zariadení (počítač, tablet, mobil)
 • Prístup k personálnym údajom v reálnom čase
 • Prehľad o personálnej a mzdovej agende
 • Spracovania dochádzky priamo v aplikácii bez nutnosti spracovania v exceli
 • Online schvaľovanie dovoleniek
 • Vkladanie a opravy zrážok zo mzdy
 • Vkladanie a opravy neprítomností
 • Hromadné odosielanie výplatných pások
 • História odoslaných výplatných pások
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda E1, Pohoda SQL

EmployeeLINK

EmployeeLINK je webová aplikácia dostupná na akomkoľvek zariadení. Užívateľ má aktuálne informácie o zostatku dovolenky alebo návštev lekára.Výplatné pásky k nahliadnutiu alebo stiahnutiu. Možnosť online žiadosti o dovolenku alebo online formuláre pre nahlásenie zmien v osobných alebo iných údajoch.

 • Dostupnosť 24/7 na akomkoľvek zariadení (počítač, tablet, mobil)
 • Vždy aktuálny prehľad o dochádzke, dovolenkách
 • Online žiadosť o dovolenku, online nahlasovnie zmien v osobných údajoch
 • Všetky výplatne pásky dostupné k nahliadnutiu alebo stiahnutiu
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda E1, Pohoda SQL

FIS - firemný informačný systém

ERP+CRM pre stredné a malé firmy: vypĺňa "dieru" medzi účtovnými programami (napr. POHODA) a veľkými ERP systémami (napr. SAP). Prepracovaný systém rýchleho vývoja FIS Rapid Development.

 • Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: adresár, objednávky, fakturácia, predaj, skladové karty, účtovanie
 • Kompatibilita s radmi systému POHODA: POHODA SQL, POHODA E1

plusBonita - pokročilá analýza zákazníkov

Zaujíma Vás, ktorí z Vašich zákazníkov platia záväzky včas alebo naopak po splatnosti? Alebo ktorý je pre vás z hľadiska zisku zaujímavejší a ktorý menej? Okamžitý a celkový prehľad o bonite Vašich zákazníkov Vám dá aplikácia plusBonita, ktorá pravidelne zostavuje analýzu platobnej morálky zákazníkov a ABC analýzu podľa zisku či obratu.

 • majte vždy prehľadné informácie o správaní obchodných partnerov
 • jasné informácie o tom, ktorému z partnerov vychádzať v ústrety a ktorý neplatí svoje záväzky včas
 • jasne dané skóre platobnej morálky vyjadrené číselnou hodnotou
 • kompatibilita s radmi systému: POHODA E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA: Adresár, Vydané faktúry

plusValidator - overovanie firiem cez ARES a VIES

Aplikácia plusValidator slúži na overovanie kontaktov z adresára v databázach ARES, VIES a Finančnej správy. Automaticky opravuje chybné údaje a označuje kontakty príznakom spoľahlivý/nespoľahlivý platiteľ alebo zapisuje príznak insolvencie pri kontaktoch v insolvenčnom registri.

 • majte istotu správnych údajov pri kontaktoch v adresári
 • majte prehľad o solventnosti obchodných partnerov
 • ušetrite čas odstránením nutnosti overovať informácie ručne
 • kompatibilita s radmi systému: Pohoda E1
 • väzba na funkčnosť/agendy systému Pohoda: Adresár
STORMWARE s.r.o. neručí za vecnú správnosť uvedených informácii.