Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Zoznam partnerských riešení

Riešenia, ktoré rozširujú možnosti ekonomického systému POHODA

Vitajte na stránkach projektu POHODA plus.
Môžete tu nájsť aplikáciu, zariadenie alebo službu,
pomocou ktorých sa program POHODA ešte
lepšie a presnejšie prispôsobí Vašim potrebám.

Výmena údajov medzi systémami

Potrebujete svoj systém POHODA napojiť na systémy a aplikácie používané medzi dodávateľmi a odberateľmi v automobilovom priemysle, v obchodných reťazcoch alebo si chcete posielať údaje a doklady so svojou účtovnou firmou? Pozrite si riešenia, ktoré sú za týmto účelom vyvíjané.

FIRMADAT: Import dát do Pohody

Skvelý nástroj nielen na tvorbu zásob, ale aj ďalších dokladov.

 • Zakladanie a aktualizácia zásob zo súboru CSV alebo XLSX
 • Možnosť vytvárania dokladov súvisiacich dokladov: Príjemka, Prijatá a Vydaná faktúra alebo Prijatá objednávka
 • Vytváranie šablón podľa štruktúry importovaného súboru
 • Jednoduché na ovládanie
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: Import zoznamu faktúr

Pomocou dvoch kliknutí dostanete do Pohody ľubovoľné množstvo faktúr.

 • Import súboru vo formáte CSV alebo XLSX, ktorý obsahuje zoznam faktúr
 • Možnosť importovať faktúry s viacerými položkami alebo rôznymi sadzbami DPH
 • Vytváranie šablón podľa štruktúry importovaného súboru vrátane nastavenia typu dokladu
 • Ideálne na odstránenie rutinného alebo ručného zakladania faktúr
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: Import do Pokladne

Veľmi rýchly spôsob, akým do Pohody previesť pokladničné doklady.

 • Import súborov vo formátoch CSV a XLSX do agendy Pokladňa
 • Pomocou šablóny jednoducho nastavíte typ dokladu a pole, do ktorých budete hodnoty z importného súboru prenášať
 • Používaním zrušíte pravidelné ručné prepisovanie dokladov
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: Import XML FEED do Pohody

Previazanie sortimentu tovaru od dodávateľa s vašimi zásobami.

 • Ideálny nástroj pre používateľov, ktorí chcú pridávať do Pohody zásoby z XML feedu dodávateľa alebo chcú niektoré údaje v týchto zásobách aktualizovať
 • Nástroj je možné spúšťať pravidelne a automaticky, a získavať tak informácie od dodávateľa z odkazu webových stránok alebo FTP
 • Množstvo a výber hodnôt importovaných do Pohody upravíme na mieru
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

Jazz Auto

Riešenie pre sieť partnerov Volkswagen Group

 • Prenos údajov zo systému DMS-CZ/SK
 • Prenos faktúr a skladových pohybov, výkazy BMO
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

detail riešenia

 

Jazz EDI

Elektronická výmena obchodných dokumentov s obchodnými reťazcami

 • Import prijatých objednávok, prijatých faktúr, príjemok
 • Export faktúr a dodacích listov, vydaných objednávok
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

detail riešenia

 

Jazz pre Účtovníkov

Spolupráca medzi účtovnou firmou a jej klientmi

 • Export dokladov súvisiacich s podnikaním od klienta k účtovnej firme
 • Nahranie údajov od klienta do účtovníctva
 • Kompatibilita s radmi: POHODA, POHODA SQL, POHODA E1

detail riešenia

 

plusImport

Špeciálna aplikácia plusImport poslúži predovšetkým účtovným firmách, ktoré spracovávajú účtovníctvo svojim zákazníkom, a potrebujú do Pohody pre zaúčtovanie nahrávať doklady vytvorené v iných skladových, fakturačných a účtovacích programoch.

 • import faktúr, záväzkov, pohľadávok do Pohody,
 • nastavenie mapovania dokladov - pravidiel pre vytváranie,
 • jednoduchá obsluha aj pre bežného užívateľa.
 

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Fakturácia, účtovanie, prenos údajov.

detail riešenia

On-line prevodový mostík DMS CZ/SK vs. POHODA SQL

 • Automatické zaúčtovanie v takmer reálnom čase
 • Okamžitý prehľad
 • Zjednotenie databázy zákazníkov
 • Zníženie nákladov

Hlavné funkcie

 • Import dokladov z modulov SERVIS, NV a OV
 • Import skladových pohybov ND, NV, OV
 • Import faktúr od VW FS
 • Import faktúr od ŠAS
 • Zaúčtovanie spotreby skladu
 • Podrobná evidencia vykonaných importov
 • Import zálohových faktúr s previazaním na vystavené faktúry, kde sú odrátané
 • Automatická možnosť importu dokladov a skladových pohybov okamžite po ich vystavení
 • Export súboru obratu účtov a stredísk pre výkazy BMO
 • Synchronizácia dát zákazníkov v adresári Pohody
 • Zasielanie požiadavky na zlúčenie databázy zákazníkov do DMS
 • Kontrola zapísaných dokladov voči DMS
 • Možnosť skontrolovať saldo zákazníka priamo v DMS
 • Podrobné predkontovanie položiek faktúr podľa 24 vlastností každej položky
 • Generovanie hotovostných dokladov v pokladni vrátane úhrad prenesených dokladov
 • Dopĺňanie členenia pre kontrolný výkaz DPH
 • Kontrola IČ DPH zákazníkov voči databáze VIES
 • Individuálne úpravy podľa požiadaviek klienta
 

Kompatibilita s radmi:
POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, fakturácia, účtovanie

detail riešenia


úvod STORMWARE s.r.o. nezodpovedá za vecnú správnosť uvedených prezentácií.