Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

Zoznam partnerských riešení

Riešenia, ktoré rozširujú možnosti ekonomického systému POHODA

Vitajte na stránkach projektu POHODA plus.
Môžete tu nájsť aplikáciu, zariadenie alebo službu,
pomocou ktorých sa program POHODA ešte
lepšie a presnejšie prispôsobí Vašim potrebám.

Ďalšie riešenia

Prezentácia ďalších zaujímavých riešení, ktoré rozširujú funkcie a možnosti ekonomického systému POHODA.

ISCP Report TREXIMA

Štvrťročné výkazy o cene práce ISCP (MPSVaR SR)

www.bhit.cz/uzivatelske-agendy/iscp-report-trexima-sk/

detail riešenia

 

Spotrebné balenie liehu - SBL

Programové riešenie, ktoré značne zjednodušuje podanie mesačného elektronického hlásenia o SBL na colnej správe pomocou XML súborov, pričom umožňuje podanie riadneho aj opravného hlásenia

http://www.bhit.cz/uzivatelske-agendy/evidence-sbl-sk/

detail riešenia

 

SMSky

Možnosť odosielania SMS správ priamo z konkrétneho dokladu v danej agende

http://www.bhit.cz/uzivatelske-agendy/smsky-sk-verze//

detail riešenia

 

Upomienkovač faktúr po splatnosti

Nástroj, ktorý umožňuje automatické hromadné generovanie niekoľkých druhov upomienok z vydaných faktúr a ich následné odoslanie vo formáte .pdf na e-mail alebo fax zákazníka.

http://www.bhit.cz/uzivatelske-agendy/upominkovac-faktur-po-splatnosti-sk-verze/

detail riešenia

 

NUPSESO GROUP

Služba poskytuje spracovanie údajov z faktúr a iných štruktúrovaných a pološtruktúrovaných dokumentov ako sú objednávky, dodacie listy, účtovné doklady, reporty, výkazy a pod. pomocou výkonnej špičkovej technológie. Výstupom sú potrebné údaje vyťažené z týchto dokumentov, ktoré sa dajú jednoducho importovať do rôznych účtovných a ekonomických systémov, a teda nie je potrebné tieto údaje vkladať ručne.

http://www.nupseso.eu/sluzby/vytazovanie-dat/faktury

detail riešenia

 

FIRMADAT: Generátor PDF dokumentov

Nechajte si automaticky vytvoriť dokument a odoslať ho zákazníkom.

 • Modul, ktorý automaticky a hromadne vytvára dokumenty vo formáte PDF, ukladá ich na disk počítača alebo ich rozosiela e-mailom
 • Dokumenty je možné generovať z rôznych agend – faktúry, objednávky, predajky atď. – a využiť tlačové zostavy Pohody
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: Zasielanie informácií o pohľadávkach

Zlepšite platobnú morálku vašich zákazníkov.

 • Modul na automatické rozosielanie prehľadov nezaplatených faktúr vašim odberateľom e-mailom
 • Možnosť nastavenia dní po alebo pred splatnosťou, filtrovanie odberateľov, možnosť prikladania faktúr v PDF atď.
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: Faktúry z objednávok

Rýchle a hromadné vybavenie objednávok v Pohode.

 • Modul na generovanie Vydaných faktúr z Prijatých objednávok
 • Odstránenie rutinnej operácie pri vybavovaní objednávok zákazníkov ich hromadným spracovaním
 • Na spracovanie možno využiť filtrovanie v podobe označených objednávok, číselných radov atď.
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: Faktúry z výdajok

Odstráňte rutinné spracovanie jednotlivých dokladov.

 • Modul, ktorý vytvorí jednu Vydanú faktúru z ľubovoľného počtu zvolených Výdajok
 • Možnosť používateľsky nastaviť filtrovanie spracovávaných Výdajok alebo podobu Vydanej faktúry
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

Newsletter Sender Firmadat

Dajte vedieť svojim zákazníkom, čo je u vás nové.

 • Modul na odosielanie informačných e-mailov – newsletterov, správ, akcií atď. príjemcom z Adresára alebo priamo zadaným v aplikácii
 • Možnosť prikladania príloh aj spracovania šablóny správy na mieru
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: SMS Sender

Rozošlite svojim zákazníkom esemesky s informáciou, v akej fáze sa ich zákazka nachádza.

 • Modul na automatické odosielanie SMS správ, ktoré informujú zákazníkov o stavoch získaných z rôznych agend Pohody
 • Možnosť odosielať viac typov správ, ktoré vychádzajú napr. z prijatia objednávky, odoslania zásielky, vystavenia zálohovej faktúry atď.
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: E-maily z faktúr

Odoslanie informácie do e-mailu zákazníka o vydanej faktúre.

 • Modul pracuje tak s vydanými faktúrami, ako aj s vydanými zálohovými faktúrami
 • Vzhľad e-mailu je možné konfigurovať, zmeniť jeho znenie atď.
 • Možnosť odoslať e-mail aj s prílohou
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: E-maily z objednávok a ponúk

Odoslanie informácie do e-mailu zákazníka o stave objednávky alebo ponuky.

 • Modul pracuje s dokladmi v agendách Prijaté objednávky alebo Vydané ponuky
 • Vzhľad e-mailu je možné konfigurovať, zmeniť jeho znenie atď.
 • Možnosť odoslať e-mail aj s prílohou
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

Zelená pošta

Už nemusíte chodiť na poštu

Posielajte elektronické dokumenty vygenerované systémom POHODA cez aplikáciu Zelená pošta a Vaši partneri zásielky dostanú klasicky v papierovej podobe priamo do poštovej schránky. Zelená pošta za Vás dokumenty vytlačí, dá do obálky a podá zásielky na pošte.

Výhody Zelenej pošty:

 • online odosielanie klasickej papierovej pošty
 • významná úspora času a nákladov firmy
 • možný prechod adresárov na elektronické prijímanie pošty

detail riešenia

 

plusGroup

plusGroup slúži k zjednoteniu viacerých nevykrytých alebo čiastočne vykrytých objednávok jedného odberateľa do súhrnných prijatých objednávok podľa zadaných kritérií. Uplatnenie nájde napríklad v prevádzkach, kde odberatelia zasielajú objednávky priebežne a je potrebné ich hromadne odbaviť, alebo v situáciách, keď je potrebné po nejakej dobe vykonať zhrnutie objednávok, aby nejaká nezostala opomenutá. plusGroup je možné taktiež nadefinovať v prípade Pohody E1 ako Externý nástroj a spúšťať ho tak priamo z Pohody z agendy prijatých objednávok a využiť pri tom nadefinované alebo aktuálne filtre a tým zjednotiť napríklad iba zobrazené objednávky alebo len označeného odberateľa..

 • automatické zjednotenie objednávok podľa vopred definovaného nastavenia
 • pripravenosť pre vykrývanie objednávok skladníkmi každý deň
 • prenos voliteľných parametrov podľa nastavenia
 • označenia pôvodu nových položiek do voliteľného parametra,
 • označenia cesty pôvodných položiek do voliteľného parametra
 

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, objednávky, sklad.

detail riešenia

plusNotify

Aplikácia plusNotify je veľmi variabilným a silným nástrojom pre automatické aj ručné rozosielanie najrôznejších upozornení vo forme SMS a emailov zákazníkom a obchodným partnerom na základe informácií z Pohody podľa nastavených filtrov. Už nemusíte svojim váženým zákazníkom jednému po druhom zasielať správy s informáciou, že tovar je na ceste, ale môžete im to celkom automaticky rozosielať emailom a pomocou SMS správ. Taktiež už nemusíte neustále kontrolovať a urgovať nezaplatené faktúry, o to sa plusNotify postará za vás (vrátane zaslania faktúry vo formáte PDF).

 • neobmedzené množstvo pravidiel - príklady základných pravidiel nájdete v detaile riešenia
 • odosielanie SMS cez rôzne brány (podľa požiadaviek) alebo cez GSM modul,
 • označenie pôvodu nových položiek do voliteľného parametra
 • odosielanie emailov vrátane prílohy s možnosťou priloženia PDF z Pohody
 

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, internetové obchody, objednávky, sklad, fakturácia, predaj.

detail riešenia

plusArchive

Aplikace plusArchive je automatický nástroj na generovanie PDF a elektronickú archiváciu dokumentov z Pohody. Pre export do PDF využíva originálne, upravené aj užívateľské zostavy priamo z programu Pohoda. Je možné nastaviť pravidlá pre archiváciu, takže doklad sa po editácií vyexportuje znova v aktuálnej podobe. Archiváciu je možné vykonať ručne alebo naplánovať dávkový export automaticky napr. každých 5 minút. plusArchive má využitie od účtovných dokladov až po export dokladov súvisiacich s objednávkou na eshop, aby boli k dispozícií zákazníkom k stiahnutiu.

 • manuálny aj automatický export,
 • voliteľné pomenovanie výstupných súborov; ukladanie na miestny disk alebo FTP (SFTP),
 • kontrola zmeny voliteľných parametrov; možnosť zákazkovej úpravy,
 • výber tlačových zostáv z Pohody.
 

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, objednávky, sklad, fakturácia, predaj.

detail riešenia

plusExternalStore

plusExternalStore je užitočná utilita pre tých, ktorí potrebujú hromadne vystavovať a tlačiť faktúry k objednávkam skladom a tiež prefaktúrovávať tovar medzi zahraničnými jednotkami. Táto aplikácia poskytuje dve základné funkcie: prvou funkciou je Hromadná fakturácia a tlač prijatých objednávok, ktoré sú skladom (skladová dostupnosť sa môže overovať aj v ďalšej účtovacej jednotke), druhou funkciou je Automatická prefakturácia medzi viacerými jednotkami.

 • hromadné vystavovanie faktúr k objednávkam skladom,
 • automatická tlač vystavených faktúr,
 • hromadné vystavovanie zálohových faktúr,
 • hromadná fakturácia vystavených uhradených zálohových faktúr
 

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, objednávky, fakturácia, predaj, sklad.

detail riešenia

plusBilling

plusBilling je jednoduchá aplikácia, ktorá je určená predovšetkým účtovným firmám, ktoré poskytujú služby klientom a slúži k vytvoreniu jednoduchého a rýchleho prehľadu o rozsahu týchto služieb za určité obdobie. Zároveň slúži pre jednoduché a rýchle vyúčtovanie služieb poskytnutých klientom. Výsledkom je vytvorenie prijatej objednávky či výdajky podľa počtu záznamov faktúr, bankových výpisov apod.

 • jednoduchý výber obdobia, firmy, početnej jednotky,
 • do účtovacej jednotky účtovnej firmy je hneď vytvorená výdajka alebo prijatá objednávka na zákazníka,
 • účtovacia jednotka účtovnej firmy a jednotky klientov nemusia byť v rovnakej Pohode,
 • pravidlá (sledované položky) je možné definovať, prenášajú sa aj čísla prvej a poslednej "účtovanej" položky.
 

Kompatibilita s radmi:
POHODA, POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, fakturácia, predaj, účtovanie.

detail riešenia

FIRMADAT: Čiarové kódy

Využite naplno možnosti práce s čiarovými kódmi a ich čítačkami.

 • Modul na generovanie čiarových kódov a kódov zásob
 • Možnosť zvoliť formát čiarového kódu (EAN 8 alebo EAN 13), v prípade generovania kódu zásob pre zvolený sklad možno nastaviť číselný rad
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

FIRMADAT: Zákaznícke karty/vernostný program

Odmeňte vernosť vašich zákazníkov v podobe darčekov alebo zliav.

 • Modul pre zľavové karty kontroluje obraty zákazníka v agendách Kasa, Predajky a Vydané faktúry
 • Na ich základe je možné vytvoriť systém odmien – darčeky (body) alebo zľavy (zmena predajnej ceny)
 • O nároku na darček alebo zľavu môže byť zákazník informovaný e-mailom alebo v Kase pri ďalšom nákupe
 • Kompatibilita s radmi: Pohoda, Pohoda SQL, Pohoda E1

detail riešenia

 

AAA - Adminstration Accounting App

Aplikácia Administration Accounting App je nadstavbou ekonomického systému POHODA a približuje účtovníctvo aj pre neúčtovníkov. Vďaka jednoduchému a intuitívnemu ovládaniu sa užívateľ dostane k aktuálnym výstupom z účtovníctva, ktoré ho zaujímajú. Aplikáciu je možné použiť v akomkoľvek zariadení s prístupom na internet, vďaka čomu má každý rýchly prístup k svojej výsledovke, súvahe, saldokontu či personalistike. Toto riešenie ponúka funkciu nenáročného vytvárania faktúr, hromadných platobných príkazov či upomienok k neuhradeným odberateľským faktúram.
Všetko čo potrebujete vedieť o svojom účtovníctve máte na pár klikov bez kontaktovania účtovníka.

Podrobnejšie informácie o funkcionalite, cenách a doplňujúcich informáciách sa nachádzajú na internetovej stránke www.onlineapp.sk

 

Kompatibilita s radmi:
POHODA SQL, POHODA E1.

Väzba na funkčnosť/agendy systému POHODA:
Adresár, fakturácia, mzdy, prenos údajov

Referenční zákazníci:

detail riešenia


úvod STORMWARE s.r.o. nezodpovedá za vecnú správnosť uvedených prezentácií.